Aktuella planer

Arntorp 1:2, 2:12 med flera

Kungälv: Verksamhet

Båtellet med mera, Marstrand 5:39 med flera

Marstrand: Kurbad - Hotell - Vandrarhem

Disekulla och Diserödsskolan

Diseröd: Bostäder - Skola

Diseröds centrum

Diseröd: Bostäder med mera

Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 med flera

Marstrand: Verksamhet

Fars Hatt 7 och 8

Kungälv: Bostäder

Fästningsholmen, Gamla Staden 1:11 med flera

Kungälv: Bostäder

Glöskär 1:7 med flera

Kärna: Omvandling

Gullbringa 1:4

Gullbringa: Bostäder

Hareslätt, del av Marstrand 6:7

Marstrand: Bostäder

Havshotellet, Marstrand 74:4 med flera

Marstrand: Hotell

Hedvigsholmen, Marstrand 6:7 med flera

Marstrand: Bostäder - Parkering - Service

Håffrekullen 1:3 med flera

Diseröd: Bostäder

Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 35

Kungälv: Bostäder - Handel

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Kungälv: Bostäder - Handel

Kongahälla västra

Kungälv: Bostäder - Handel - Service - Verksamhet

Kongahälla östra

Kungälv: Bostäder - Handel - Verksamhet

Krukmakaregatan

Kungälv: Bostäder - Verksamheter

Kungälvs sjukhus

Kungälv: Sjukhus

Kungälvs stadskärna, delen Liljedal

Övergripande program

Kvarnkullen, del av Komarken 1:1

Kungälv: Bostäder

Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 med flera

Kärna: Bostäder

Kärna 63:1

Kärna: Bostad

Kärna 67:1

Kärna: Bostäder

Lundby 1:2

Lundby: Bostäder

Lycke-Ryr 2:6 med flera

Kärna: Bostäder - Omvandling

Magasinet med flera

Ytterby: Bostäder - Torg

Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Matskärsområdet, Tjuvkil 1:7 med flera

Tjuvkil: Bostäder

Multiarena, Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning

Ytterby: Idrotts-/besöksanläggning

Nordtag, Kastellegården 1:52

Ytterby: Bostäder, förskola, parkområde och naturområde

Norra Instön

Övergripande program

Pumpan 3 och del av Pumpan 2

Kungälv: Bostäder

Resecentrum, del av Komarken 1:1 och Storken 4

Kungälv: Bussterminal

Rhodin 2 och 3

Kungälv: Bostäder

Rollsbo 1:32 med flera

Övergripande program

Rollsbo Östergård

Kungälv: Verksamhet

Rörtången

Kode: Övergripande program

Skäggriskan 2

Kungälv: Bostäder

Tega 2:5

Ytterby: Bostäder

Teknik- och miljöbod inom del av Marstrand 6:7 och 6:55

Marstrand: Verksamhet

Tjuvkil

Övergripande program

Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67

Tjuvkil: Bostäder

Tyfter

Diseröd: Bostäder

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt

Marstrand: Vattenskyddsområde

Vattenverk, del av Stan 1:1 med flera

Diseröd: Vattenverk

Vedhallsområdet

Vedhall: Bostäder

Vena 1:3 med flera

Ytterby: Bostäder - Väg

Vipan 1

Kungälv: Inglasade uterum, garage, carport

Västra Ytterby

Övergripande program

Ytterby - fördjupad översiktsplan

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Ödsmålsmosse

Övergripande program