Fars Hatt 7 och 8

Detaljplan för Fars Hatt 7 och 8

Kungälv: Bostäder

 

Status

Detaljplanen antogs den 8 september 2011 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 10 oktober 2011. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget utefter Västra Gatan i centrala Kungälv.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att dels ge möjlighet till nybyggnad av bostadshus inom Fars Hatt 7 som ersätter en sedan länge riven magasinsbyggnad, dels för tillbyggnad inåt gården av befintligt flerbostadshus inom Fars Hatt 8.

  Sidan uppdaterades: