Fästningsholmen, Gamla Staden 1:11 med flera

Detaljplan för Gamla Staden 1:11 med flera, Fästningsholmen

Kungälv: Bostäder

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 december 2010, beslutet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet och planbeslutet vann laga kraft den 25 mars 2013.

Planförslaget innebär att fastighetsplanerna för Residenset, akt 14882K-1346, Högebro, akt 1482K-658 och Bryggan, akt 1482K-675 upphör att gälla.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet utgörs av Fästningsholmen, som ligger mellan norra Hisingen och det gamla Kungälv, där Nordre Älv tar av västerut från Göta Älv via Bohusbron i söder. 

 

Syfte

Planens syfte är att göra fästningen och dess omgivning lättillgängliga. Kompletteringar av byggnation och vegetation ska förnya och förädla Fästningsholmen och lyfta fram dess kvaliteter. 

  Sidan uppdaterades: