Lundby 1:2

Detaljplan för Lundby 1:2

Lundby: Bostäder

  

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 12 februari 2015.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 7 kilometer nordväst om Kungälvs centrum, öster om väg 574 mellan Kareby och Kode.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga åtta bostäder i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Lundby.

  Sidan uppdaterades: