Pumpan 3 och del av Pumpan 2

Detaljplan för Pumpan 3 och del av Pumpan 2

Kungälv: Bostäder

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 och vann laga kraft den 7 mars 2014.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Ulvegärde cirka 3 kilometer nordväst om Kungälvs centrum.

 

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för nya, småskaliga bostäder inom ett befintligt bostadsområde.

  Sidan uppdaterades: