Kungälvs stadskärna, delen Nytorgsområdet

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgsområdet

Kungälv: Övergripande program

Handläggare: Martin Hallberg
Dnr: KS2016/0260


Kom med idéer och synpunkter

Inför fortsatt arbete med planprogrammet vill vi samla in synpunkter och tankar rörande Nytorgsområdet från boende, arbetande, besökare med flera. Vad finns det för kvaliteter, brister och potential i området? Dessa synpunkter och tankar kommer sedan tillsammans med övriga intressen samt inriktningar från politiska beslut att ligga till grund för det fortsatta arbetet med programmet.

Lämna dina idéer och synpunkter under tiden 6 - 29 oktober inför det fortsatta arbetet med planprogrammet. Detta görs i tjänsten City planner, ett digitalt 3D-verktyg på nätet.

Under Bodagarna i Stadshuset fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till kommunens tjänstemän. Du har fortfarande möjlighet att lämna synpunkter i Cityplanner, senast den 29 oktober behöver de inkomma till kommunen.

Lämna dina synpunkter

 Här kan du lämna dina synpunkter, se andras synpunkter och få mer information om projektet.
City planner (extern länk)

 

Områdesbeskrivning

Planprogramområdet är beläget inom Kungälvs stadskärna och avgränsas av Uddevallavägen, Trollhättevägen, Floragatan, Ivar Claessons gata och Västra tullen.
 

Syfte

I samband med att busstationen flyttar till nya resecentrum vid motorvägen står området runt Nytorget inför en omvandling. Inriktningen är att komplettera området med bland annat bostäder, kontor och handel, samt att tydligare koppla samman södra och norra delarna av Kungälvs centrum.

För att få en helhetsbild av utvecklingsmöjligheterna i området ska ett program för Nytorgsområdet tas fram. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

  Sidan uppdaterades: