Kungälvs stadskärna, delen Nytorgsområdet

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgsområdet

Kungälv: Övergripande program

Handläggare: Martin Hallberg
Dnr: KS2016/0260


Status

Inför fortsatt arbete med planprogrammet har vi under tiden 6 oktober - 5 november samlat in synpunkter och tankar rörande Nytorgsområdet från boende, arbetande, besökare med flera. Dessa synpunkter och tankar kommer nu tillsammans med övriga intressen samt inriktningar från politiska beslut att ligga till grund för det fortsatta arbetet med programmet.

Under Bodagarna i Stadshuset fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till kommunens tjänstemän.

Ta del av inkomna synpunkter i CityPlanner.

 

Områdesbeskrivning

Planprogramområdet är beläget inom Kungälvs stadskärna och avgränsas av Uddevallavägen, Trollhättevägen, Floragatan, Ivar Claessons gata och Västra tullen.
 

Syfte

I samband med att busstationen flyttar till nya resecentrum vid motorvägen står området runt Nytorget inför en omvandling. Inriktningen är att komplettera området med bland annat bostäder, kontor och handel, samt att tydligare koppla samman södra och norra delarna av Kungälvs centrum.

För att få en helhetsbild av utvecklingsmöjligheterna i området ska ett program för Nytorgsområdet tas fram. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

  Sidan uppdaterades: