Tjuvkil

Planprogram för Tjuvkil

Övergripande program

Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Programrapporten och planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 9 juni 2004.

Detaljplaner har upprättats för Intagetområdet och Matskärsområdet och planarbete pågår avseende ny exploatering vid Tjuvkils huvud.

För resterande omvandlingsområden inom Tjuvkils tätort kommer nu planläggning att ske parallellt med den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden.

 

Syfte

Syftet med planprogrammet är att få en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida markanvändningen. Planprogrammet skall ligga till grund för att upprätta nya detaljplaner inom området.

  Sidan uppdaterades: