Avfallstaxa

I och med att sortering av matavfall införs succesivt i kommunens olika delar införs en ny taxa från och med den 1 oktober - en så kallad övergångstaxa. Du betalar övergångstaxan tills du får erbjudande om separat matavfallinsamling och har valt den abonnemangsform som passar dig bäst.

Övergångstaxa under övergångsperioden

För de hushåll som ännu inte gått över till den nya matavfallinsamlingen gäller övergångstaxa.

Övergångstaxan är volymbaserad och kan jämföras med det billigaste abonnemanget, abonnemang 1 "Matavfall till biogas och biogödsel" eller med hemkompostering och abonnemang 2 "Hemkompostering".

Taxan ser något olika ut beroende på vilken typ av fastighet som du bor i. För dig som bor i hyreshus är renhållningstaxan inräknad i hyran.

 

Viktbaserad avfallstaxa för dig med matavfallsinsamling

Kungälvs kommun inför områdesvis och i etapper en viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa. Taxan införs i samband med införandet av separat matavfallsinsamling.Områdesindelningen och tidplan ser du här.


Avfallstaxans tre delar

Den nya viktbaserade avfallsstaxan består av tre delar:

  • en fast avgift
  • en hämtningsavgift
  • en viktavgift

Fast avgift

Den fasta delen täcker kostnaderna för kommunens fem återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.

Hämtningsavgift

I hämtningsavgiften ingår insamling och transport.

Viktavgift

Viktavgiften gäller per kilo invägd mängd osorterat hushållsavfall och/eller sorterat restavfall. Du betalar ingen viktavgift för ditt matavfall.

 

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall vägs när ditt kärl lyfts för tömning i renhållningsbilen. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På kärlen finns en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Renhållningsbilen läser av brickan, uppgifterna blir underlag för den faktura du sedan får. Om vägningen inte fungerar räknas avgiften på genomsnittet för de senaste fem vägningarna. Om du inte har haft fem hämtningar av avfall (till exempel när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

 

Varför viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa?

Det ska löna sig att göra rätt, ju bättre du sorterar, desto lägre avgift. Det är orsaken till att vi inför viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa. Nu blir det lönsamt att sortera ut matavfall separat och annat avfall för återvinning och på så sätt minska vikten.

 

Minska mängderna, spara pengar

Det finns många sätt att minska vikten på soporna! Det enklaste sättet att minska mängden avfall i sopkärlet är att sortera ut matavfall och förpackningar:

  • Förpackningar av glas, papp, metall och plast lämnar du på kretsloppsstationerna.
  • Trasig elektronik, grovsopor och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna.
  • Mediciner lämnar du på apotek.
  • Hela, rena och användbara kläder, möbler, böcker och inredningsdetaljer med mera kan du sälja eller skänka bort så de kan komma till nytta igen.

När allt har sorterats ut är det bara några få saker kvar i sopkärlet till exempel blöjor, bindor, dammsugarpåsar, kattsand, diskborstar och kutterspån.

Avfallstaxa 2017

Avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2017. Avfallstaxa 2017 (pdf, nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: