Fallfrukt blir biogas och biogödsel

Drygt 2000 kilo fallfrukt samlades in på Munkegärde återvinningscentral under hösten 2017. Bra jobbat med tanke på att 2017 var ett riktigt dåligt fruktår. Nästa höst kommer du kunna lämna fallfrukt på alla våra återvinningscentraler.

Fallfrukten från hösten 2017 rötades till biogas som räcker för att köra en biogasbil från Kungälv till Marrakech i Marocko, ca 4 000 km. Dessutom gjordes biogödsel av resterna som räcker för att odla tillräckligt med havre till cirka 11 000 portioner havregrynsgröt.

Nästa år gör vi det alltså ännu enklare att bli av med fallfrukten och samtidigt slå ett slag för miljön. Då öppnar vi alltså för insamling av fallfrukt på alla våra återvinningscentraler. Då har vi alla försutsättningar att slå rekordåret 2016 då 5800 kilo fallfrukt samlades in.

Fallfrukt blir till biogas och biogödsel

Fallfrukten rötas i en biogasanläggning för att bli till biogas. Biogas används för att driva bussar och bilar och är ett mycket rent fordonsbränsle, som inte bidrar till växthuseffekten. Fossila bränslen såsom bensin och diesel har tio gånger så stor miljöpåverkan jämfört med biogas.
Efter rötningen blir fallfrukten biogödsel som kan ersätta den resurskrävande och övergödande konstgödseln. På så vis kan nya grödor tillgodogöra sig den rötade fallfruktens näringsämnen och bli till nya livsmedel. Kretsloppet sluts.

Tips för fruktälskare

För dig som har fruktträd men inte själv hinner plocka av all frukt och för dig som saknar fruktträd finns Palla frukt (extern länk) och Fruktförmedlingen (extern länk). spara i dina länkarna inför kommande säsonger.

  Sidan uppdaterades: