Kretsloppsstationer i Kungälv

På flera platser i Kungälvs kommun finns insamlingsplatser, så kallade kretsloppsstationer, där du kan slänga tidningar, små batterier och förpackningar av plast, metall, papp, glas (till exempel mjölkkartonger, äggkartonger, konservburkar och syltburkar). Till förpackningar räknas allt som har haft ett innehåll.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Kretsloppsstationerna är alltid öppna, men för att inte störa boende i området bör du undvika att slänga glas klockan 22.00-07.00.

Kretsloppsstationer finns på nedan orter och platser, vissa orter har fler än en station. Du kan också se var kretsloppstationerna finns via kartan.

Diseröd

 • Återvinningscentralen i Diseröd Centrum
   

Harestad

 • ICA Nära (Osbecks Lanthandel)

Kareby

 • Prästvägen (vid Tempo)
   

Kode

 • Kodevägen (vid ICA Nära)
 • Återvinningscentralen, Granatvägen
   

Kungälv

 • Gamla Trollhättevägen
 • Gymnasiegatan (vid ICA Maxi). OBS! Kretsloppsstationen är tillfällig flyttad från Gymnasiegatan till parkeringen norr om Mimers hus vid Romelandavägen, infart från Selma Lagerlöfs gata. Flytten beror på anläggning av nya VA-ledningar.
 • Ivar Claessons gata 34 (vid ICA Nära, Skafferiet)
 • Kongahällagatan 80
 • Liljedal
 • Munkegärde återvinningscentral, Energivägen
 • Sankt Halvardsgatan
 • Trekungagatan
 • Tvetgatan
 • Vikingatorget (vid Willys)
   

Kärna

 • Återvinningscentralen vid Kärna bussterminal

Marstrand

 • Koön, Hedvigsholmen

Romelanda

 • Bäck (vid Bäcks Lanthandel)
   

Ytterby

 • Torsbyvägen (vid City Gross)
 • Kyrkebäcken (vid infart till Kyrkbäcksgatan)
 • Återvinningscentralen, Hollandsgatan

Städning och tömning av kretsloppsstation

Om du upptäcker att en kretsloppsstation är full eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det. Information om hur du anmäler städning och tömning.

  Sidan uppdaterades: