Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du som har ÅVC-kort och som bor i Kungälvs kommun eller har ett företag i kommunen lämna grovavfall och farligt avfall. Grovavfall och farligt avfall är sådant som kan skada miljön eller är för stort för att hantera som hushållssopor.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Öppettider återvinningscentraler

I Kungälvs kommun finns fem återvinningcentraler. Var de finns och vilka öppettider som gäller hittar du här:

Lämna på återvinningscentralen - olika regler för privatperson och företag

Vad du får lämna och hur mycket skiljer sig åt beroende på om du är privatperson eller företag.

Privatperson

På återvinningscentralerna kan du lämna nästan vad som helst som kan tänkas finnas i ett hushåll, förutom matavfall. Kom ihåg att avfallet ska vara sorterat när du kommer till återvinningscentralerna.

Du som privatperson och boende och/eller innehavare av radhus, villa och fritidshus i kommunen får utan kostnad lämna sorterat avfall på kommunens återvinningscentraler om du har med dig ditt ÅVC-kort (återvinningskort).

 • För att få lämna på återvinningscentralen måste du ha med dig ditt ÅVC-kort.
 • Om du förlorat ditt ÅVC-kort kan du mot betalning få ett nytt.
  Kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00 eller e-post kundcenter@kungalv.se.
 • Om du flyttar ska du lämna ÅVC-kortet till den nya ägaren/hyresgästen eftersom ÅVC-kortet är kopplat till fastighetens adress.

Hur mycket får du lämna?

Som privatperson får du lämna så ofta du vill, den servicen är unik inom hela Göteborgsregionen! Men det finns en begränsning i hur mycket som du får ta med dig vid varje enskilt tillfälle. 

Per dygn får du lämna:

 • 2 kubikmeter sorterat grovavfall
 • 25 liter spillolja
 • 2 kylmöbler
 • 8 personbilsdäck
 • 5 slipers
 • 10 kilo farligt avfall
 • 2 brandsläckare
 • 5 enheter elskrot och elektronikskrot


Lämna material till återanvändning 

Återanvändning av material är steget bättre, ur miljösynpunkt, än återvinning av material. Genom att återanvända sparar vi både energi och råmaterial.

På Munkegärde, Ytterby och Kode återvinningscentral kan du lämna material för återanvändning. 

Insamlingen till återanvändning på återvinnningscentralerna samordnas av flera olika organisationer:

 • Munkegärde återvinningscentral: Emmaus Björkå, Idrottens SecondHand, Pingstkyrkans Secondhand och Återbruket
 • Kode återvinningscentral: Myrorna
 • Ytterby återvinningscentral: Emmaus Björkå


Trasiga kläder och textil

Du kan även lämna in kläder och textilier som är trasiga och inte kan användas. Emmaus Björkå tar emot textilier för återvinning på Munkegärde återvinningscentral och i en klädbox utanför Ytterby återvinningscentral. På Kode återvinningscentral tar Myrorna emot textilier.

All textil tas emot, även hålig och sönderklippt, så länge den inte är blöt eller nedsmutsad med färg, olja eller kemikalier. Textilen skickas sedan vidare för återvinning eller materialåtervinning. Lägg textilen i en påse så den inte blir blöt eller smutsig innan du lämnar den.

 

Mycket grovavfall och ingen transport? Hyr en container!

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall. Containern kan du hyra upp till tre dagar.


Företagare

Företagare måste betala för att lämna avfall på återvinningscentraler, eftersom denna kostnad inte är medtagen i deras avgift för avfallsabonnemanget. Avfallet lastas av för hand och företagare betalar sin avlämning med ett klippkort. Företagare som vill få sitt avfall invägt kan vända sig till Renova.

Köp klippkort

Småföretag kan köpa tre olika klippkort hos Kundcenter i Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv telefon 0303-23 80 00.

 • Klippkort för 3 avlämningar kostar 600 kronor (exklusive moms)
 • Klippkort för 5 avlämningar kostar 1000 kronor (exklusive moms)
 • Klippkort för 10 avlämningar kostar 2000 kronor (exklusive moms)

 

Lämna avfall

Kontakta personalen på återvinningscentralen när du ska lämna avfall. Personalen gör klipp i ditt kort, antalet klipp beror på vilket avfall du ska lämna.

 

Antalet klipp gäller för avlämning av avfall för fordon ≤3,5 ton (ett fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last)

1 klipp per lass som innehåller:
 • Brännbart stort
 • Brännbar smått
 • Deponi/obrännbart
 • Gips
 • Trädgårdskompost
 • Grenar och ris
 • Jord och sten
 • Trä
 
0 klipp per lass som innehåller:
 • Wellpapp, kartong
 • Metall
 • Producentansvar elektronik

Farligt avfall
 • Impregnerat trä/slipers (1 kubikmeter): 3 klipp
 • Asbest (max 50 kilo). Kan bara lämnas på Munkegärde återvinningscentral: 1 klipp
 • Kvicksilver (1 kilo): 3 klipp
 • Färgburkar och lösningsmedel (max 12 kilo): 1 klipp
 • Brandsläckare (max 3 stycken): 1 klipp

Oljefilter i fat tas inte emot.

 

Asfalt

Asfalt kan inte tas emot på återvinningscentralerna i Kungälvs kommun. Information om var du kan lämna asfalt.

  Sidan uppdaterades: