Hyr en container för grovavfall

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall. Containern kan du hyra upp till tre dagar.

Leverans och hämtning

Du beställer leverans och hämtning av container via Kundservice Renhållning, telefon 0303-23 97 83. Telefontid klockan 08.00-12.00. Innehållet i containern sorteras efter hämtning.


Containerstorlek och kostnad

Du kan välja bland två olika storlekar på containrarna:

 • 5 kubikmeter kostar 1280 kronor
 • 10 kubikmeter kostar 1640 kronor

Hemkörning, hämtning, sortering och behandling är inkluderat i priset.

Om containern vid hämtning är felsorterad (det vill säga om den innehåller något som inte får slängas i containern) lämnas containern kvar och du får plocka ur det felsorterade avfallet innan vi hämtar containern.

Felsorteringsavgift

Upptäcks det felaktiga avfallet vid tömning på avfallsanläggningen debiteras du 1640 kronor plus ordinarie taxa för container för grovavfall, 1280 kronor eller 1640 kronor.


Det här är grovavfall som kan slängas i containern:

 • Möbler av trä (alla sorter)
 • Metallavfall som gamla cyklar, barnvagnar, handgräsklippare med mera
 • Mattor och madrasser
 • Julgranar
 • Emballage av trä och cellplast
 • Skidor, pulkor och andra större leksaker av trä och plast


Det här får inte slängas i containern:

 • Alla typer av farligt avfall, till exempel lysrör, spillolja, oljefilter, färg, avfettning, syror, baser, limrester, bekämpningsmedel med mera
 • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri (elavfall)
 • Vitvaror
 • Bildäck och dylikt
 • Säckar med avfall
 • Kläder
 • Bilbatterier
 • Gips, bygg- och rivningsmaterial, brädor, duschdörrar/kabiner, innedörrar, köksinredningar och annan fast inredning
 • Trädgårdsavfall
 • Värmepannor, varmvattenberedare och luftvärmepumpar
 • Bildelar, motordelar, motorgräsklippare, båtdelar
 • Förpackningar som omfattas av producentansvar: pappersförpackningar, metallförpackningar, hårdplastförpackningar och glasförpackningar samt även returpapper
 • Tryckimpregnerat trä
  Sidan uppdaterades: