Grovavfallshämtning på Marstrandsön

En gång per år är du som privatperson och boende i Marstrand välkommen att lämna ditt grovavfall på Hamngatan, Marstrandsön.

På kajen ställer vi upp sopbilar och containrar för avlämning av:

 • Kyl, frys och övriga vitvaror (till exempel spisar, diskmaskiner)
 • El- och elektronikavfall (till exempel TV, datorer, mobiler, kaffebryggare)
 • Metallskrot (till exempel cyklar, underreden till barnvagnar)
 • Komposterbart trädgårdsavfall (ris, löv och kvistar under 5 millimeter i diameter)
 • Trä och grövre grenar
 • Möbler i mindre delar, textilier, plastföremål med mera
 • Farligt avfall (till exempel oljor, färger, lösningsmedel, batterier, kemikalier, lampor, lysrör)
 • Tänk på att avfallet behöver vara sorterat och att inget får vara större än 1,5 meter och väga mer än 15 kilo.

Tyvärr kan vi inte ta emot:

 • Avfall från verksamheter/företag
 • Byggavfall (till exempel avfall från hus- och lägenhetsrenoveringar, tegelpannor, gips)
 • Tryckimpregnerat trä
 • Slipers
 • Asbest (till exempel eternitplattor)
 • Mineralull

Ovanstående avfallsslag kan du som privatperson, i begränsad mängd, lämna utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Företagare får betala en avgift.

Utskriftsversion av informationsbladet Hämtning av grovavfall från bostadsfastigheter i Marstrand (pdf, nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: