Hämtning av matavfall och restavfall

Till hushållsavfall räknas restavfall och matavfall. Dina hushållssopor hanteras på lite olika sätt beroende på var i kommunen du bor. Hanteringen skiljer sig främst mellan fastland och öar som saknar fast landförbindelse.

Hanteringen kan också skilja sig beroende på vart du bor. I vanliga fall kör vi med bilar som har möjlighet att hämta upp både brännbart avfall och matavfall. Du har då samma hämtningsdag för detta. I områden med besvärliga hämtställen kör vi med mindre bilar som hämtar antingen brännbart eller matavfall. Det kan då bli olika hämtningsdagar för detta.

Avfall och vinterväder

Information för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar.

Blanketter renhållning

Abonnemang, förlängt hämtningsintervall, kompost, trädgårdsavfall

Hushållsavfall på fastlandet, Marstrand och Klåverön

Hämtningsdagar för restavfall och matavfall

Hushållsavfall öar

Hämtningsdagar, information om hantering och hämtning

Taxor och avgifter för renhållning

Renhållningsabonnemang, avfallsstaxa, fakturering och renhållningsordning