Hushållssopor

Till hushållssopor räknas allt du vanligtvis slänger i din soptunnan hemma. Dina hushållssopor hanteras på lite olika sätt beroende på var i kommunen du bor. Hanteringen skiljer sig främst mellan fastland och öar som saknar fast landförbindelse.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Om du bor på fastlandet eller på Marstrand kan du ha hämtning varannan vecka, var fjärde vecka, eller var sjätte vecka. Om du bor i tätort kan du även ha hämtning varje vecka.

Om du bor i skärgården (öar utan fast landförbindelse) hämtas dina sopor med olika täta intervall beroende på säsong. Sommartid hämtas soporna med tätare intervall än vintertid.

Hanteringen kan också skilja sig beroende på vart du bor. I vanliga fall kör vi med bilar som har möjlighet att hämta upp både brännbart avfall och matavfall. Du har då samma hämtningsdag för detta. I områden med besvärliga hämtställen kör vi med mindre bilar som hämtar antingen brännbart eller matavfall. Det kan då bli olika hämtningsdagar för detta. 

 

Avfall och vinterväder

Denna information gäller för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar. Fastighetsägaren och väghållaren är tillsammans ansvariga för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet och kärlet/säcken eller brunnen/tanken, på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning, kan det leda till att ditt avfall inte blir hämtat.

Skotta bort plogvallar och borsta bort snö från kärl. Om brunnen till ett enskilt avlopp inte går att hitta på grund av snö kan du få betala så kallad bomavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är tydligt uppmärkt.

Minska risken för fastfrysning i avfallskärlet genom att ställa papperspåsen för matavfall utomhus en stund så den fryser till innan den läggs i kärlet (en hink ovanpå matavfallet håller undan eventuella skadedjur). Låt blött matavfall rinna av ordentligt och lägg lite tidningspapper i botten av påsen och kärlet.

 

Se vilken dag dina sopor hämtas 


Har dina sopor inte hämtats?

Eller har du frågor om din faktura, ägarbyte, adressändring eller andra frågor? Kontakta kundservice renhållning.

Måndag-fredag klockan 08.00 - 12.00.
Telefon 0303-23 97 83.
E-post kundservice.avfall@kungalv.se

 


Matavfallsinsamling införs i kommunen

Sommaren 2015 startar separat insamling av matavfall och ändring från säckhämtning till kärlhämtning av hushållsavfallet. I stället för att bränna upp ditt matavfall vill vi göra biogas och biogödsel av dina matrester.

Under 2015-2017 får alla hushåll i kommunen erbjudande om att sortera ut sitt matavfall i ett separat kärl. Dessutom byter vi ut alla säckställ till nya sopkärl enligt Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell avfallshantering. Det betyder att alla enskilda hushåll får ett nytt sopkärl för restavfall.

Här kan du läsa mer om de ändringar vad som sker och när:

 

Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning


Fakturering

Du kan välja om du vill betala med e-faktura, autogiro eller pappersfaktura. Här kan du läsa mer om de olika betalningsalternativen.

  Sidan uppdaterades: