Sophämtning på fastlandet

Du kan hitta dina sophämtningsdagar i kartan. Lättast är att zooma in i kartan över din bostad och sen klicka, då får du upp information vad som gäller där just du bor.

Du kan ha hämtning varannan vecka, var fjärde vecka, eller var sjätte vecka. Om du bor inom tätort kan du även ha hämtning varje vecka. Veckodagen hittar du genom att klicka på ditt område i kartan. Du ser också om du har hämtning jämn eller udda vecka.

Matavfallsinsamling är fortfarande under införande i kommunen vilket gör att vi inte än hämtar matavfall i alla delar av kommunen. Kartan visar då den veckodag ditt matavfall kommer att hämtas när det är infört. Här kan du läsa mer och se tidsplan för införande av matavfallsinsamling.

 

Avfall och vinterväder

Denna information gäller för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar. Fastighetsägaren och väghållaren är tillsammans ansvariga för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet och kärlet/säcken eller brunnen/tanken, på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning, kan det leda till att ditt avfall inte blir hämtat.

Skotta bort plogvallar och borsta bort snö från kärl. Om brunnen till ett enskilt avlopp inte går att hitta på grund av snö kan du få betala så kallad bomavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är tydligt uppmärkt.

Minska risken för fastfrysning i avfallskärlet genom att ställa papperspåsen för matavfall utomhus en stund så den fryser till innan den läggs i kärlet (en hink ovanpå matavfallet håller undan eventuella skadedjur). Låt blött matavfall rinna av ordentligt och lägg lite tidningspapper i botten av påsen och kärlet.

Glömt hämtningsdag?

Har du glömt vilket hämtningsintervall du har, kan du kontakta Renhållningens kundservice:
telefon 0303-23 97 83, måndag - fredag klockan 08.00 - 12.00
e-post kundservice.avfall@kungalv.se


Annan hämtningsdag på helgdagar

Om det är en helgdag, till exempel påsk eller midsommar, den dag dina sopor vanligtvis hämtas kommer vi att hämta dem en annan dag. Hämtningsdagar för helgdagarna under 2017 är inte bestämda än. Så snart de är beslutade kommer de att publiceras här.


Fritidshusboende

För 2016 sker sophämtning för fritidsboende under veckorna 20 - 37.

 

Hämtning av grovavfall från bostadsfastigheter i Marstrand

En gång per år är du som privatperson och boende i Marstrand välkommen att lämna ditt grovavfall på Hamngatan, Marstrandsön. I år sker hämtning av grovavfall lördagen den 29 april, klockan 09.00-15.00.

På kajen ställer vi upp sopbilar och containrar för avlämning av:

 • Kyl, frys och övriga vitvaror (till exempel spisar, diskmaskiner)
 • El- och elektronikavfall (till exempel TV, datorer, mobiler, kaffebryggare)
 • Metallskrot (till exempel cyklar, underreden till barnvagnar)
 • Komposterbart trädgårdsavfall (ris, löv och kvistar under 5 millimeter i diameter)
 • Trä och grövre grenar
 • Möbler i mindre delar, textilier, plastföremål med mera
 • Farligt avfall (till exempel oljor, färger, lösningsmedel, batterier, kemikalier, lampor, lysrör)

Tänk på att avfallet behöver vara sorterat och att inget får vara större än 1,5 meter och väga mer än 15 kilo.

Tyvärr kan vi inte ta emot:

 • Avfall från verksamheter/företag
 • Byggavfall (till exempel avfall från hus- och lägenhetsrenoveringar, tegelpannor, gips)
 • Tryckimpregnerat trä
 • Slipers
 • Asbest (till exempel eternitplattor)
 • Mineralull

Ovanstående avfallsslag kan du som privatperson, i begränsad mängd, lämna utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Företagare får betala en avgift.

Utskriftsversion av informationsbladet Hämtning av grovavfall från bostadsfastigheter i Marstrand (pdf, nytt fönster).


Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning

  Sidan uppdaterades: