Sophämtning i skärgården

Sophämtningen i skärgården ser lite annorlunda ut än den på fastlandet. Till skärgården räknas öar som saknar fast förbindelse (väg eller bro), dock inte Marstrand.

Avfall och vinterväder

Denna information gäller för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar. Fastighetsägaren och väghållaren är tillsammans ansvariga för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet och kärlet/säcken eller brunnen/tanken, på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning, kan det leda till att ditt avfall inte blir hämtat.

Skotta bort plogvallar och borsta bort snö från kärl. Om brunnen till ett enskilt avlopp inte går att hitta på grund av snö kan du få betala så kallad bomavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är tydligt uppmärkt.

Minska risken för fastfrysning i avfallskärlet genom att ställa papperspåsen för matavfall utomhus en stund så den fryser till innan den läggs i kärlet (en hink ovanpå matavfallet håller undan eventuella skadedjur). Låt blött matavfall rinna av ordentligt och lägg lite tidningspapper i botten av påsen och kärlet.

 

Hämtningsdagar för hushållsavfall 2017

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 2 maj (OBS! Tisdag)
 • 22 maj
 • 5 juni
 • 19 juni
 • 26 juni
 • 3 juli
 • 10 juli
 • 17 juli
 • 24 juli
 • 31 juli
 • 7 augusti
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 25 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Lämna ditt hushållsavfall på insamlingsplatsen

Du måste själv se till att ditt hushållsavfall lämnas i tid vid någon av de insamlingsplatser som finns på ön.

Tänk på att:

 • lägga hushållsavfallet i en förbetald säck.
 • lämna säcken på insamlingsplatsen senast klockan 07.00 på hämtningsdagen.


Köp säckar

Säckar finns att köpa hos kommunens kundcenter i Stadshuset i Kungälv, telefon 0303 - 23 80 00, och på insamlingsbåten, telefon 0705 - 55 03 73. Priset på säckarna finns i Avfallstaxa 2017 (pdf, nytt fönster)

 

Regler för hushållsavfall

Följande regler gäller för hushållsavfall i skärgården:

 • Sopsäcken får väga max 15 kilo.
 • Avfallet ska vara packat så att det lätt kan hanteras av en person.
 • Stickande/skärande material läggs till exempel i en mjölkkartong.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Säckar med felaktigt innehåll hämtas inte.
 • Säckar som inte uppfyller villkoren lämnas kvar för ompackning, hämtning av dessa säckar sker då vid nästa hämtningstillfälle.
 • Du har ansvaret för avfallet tills dess att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att måsar, råttor, mink etc kommer åt avfallet samt vid tillfällen då hämtning kan utebli på grund av otjänlig väderlek föreslår vi att du och dina grannar tillsammans inrättar någon form av gemensamt skydd. De skydd som byggs underhåller ni själva.

Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning

Grovavfall

Hämtning av grovavfall sker en gång per år. För 2017 sker hämtningen den 8 maj.

Lämna ditt grovafall på insamlingsplatsen

Lämna grovavfallet på insamlingsplatsen senast klockan 07.00 på hämtningsdagen.

 Regler för grovavfall

 • Hämtningen gäller endast grovavfall som uppstår i ett normalt hushåll, det vill säga inte grovavfall från verksamheter.
 • Grovavfallet får inte vara längre än 1, 5 meter eller väga mer än 15 kilo.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Grovavfall som inte uppfyller villkoren lämnas kvar, det är då den som lämnat avfallet som ansvarar för att det forslas bort.
 • Du har ansvaret för avfallet tills dess att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att bland annat måsar, råttor och mink kommer åt avfallet samt vid tillfällen då hämtning kan utebli på grund av otjänlig väderlek föreslår vi att du och dina grannar tillsammans inrättar någon form av gemensamt skydd. De skydd som byggs underhåller ni själva.

Grovavfall du får lämna

 • Vitvaror: kyl, frys, spis, diskmaskin med mera.
 • Elavfall och elektronikavfall: datorer, mobiler, TV, kaffebryggare med mera.
 • Mindre metallskrot, till exempel cyklar, barnvagnsunderreden och trädgårdsmöbler.
 • Obrännbart avfall: keramik, porslin, burkar och flaskor i glas, dricksglas med mera. (Tänk på att du måste märka behållaren med uppgift om innehåll om du lämnar stickande/skärande material).
 • Brännbart avfall: möbler i minder delar, textilier, plastföremål med mera.

 Grovavfall du inte får lämna

 • Trä, ris samt byggmaterial och tegelpannor.
 • Renoveringsavfall: köksinredning och toalettinredning, fönster, dörrar, plank från bryggreparationer med mera.
 • Slipers och tryckimpregnerat trä.
 • Asbest och isolering.
 • Farligt avfall: lösningsmedel, färger oljor, batterier med mera.
 • Fiskredskap.
 • Större metallskrot än vad som anges ovan.
 • Gasflaskor, gasolflaskor och övriga tryckbehållare.
 • Gräsklippare.
 • Större däck.

Lämna grovavfall på återvinningscentraler

Om du har grovavfall som inte hämtas är du välkommen att lämna detta på kommunens återvinningscentraler mot uppvisande av ÅVC-kort.

  Sidan uppdaterades: