Nya sopkärl

För att ge renhållningsarbetarna en förbättrad arbetsmiljö får alla hushåll i Kungälvs kommun ett nytt grönt sopkärl för restavfall. De som väljer att sortera ut sitt matavfall får dessutom ett brunt, ventilerat kärl. Sopkärlen har hjul och är tillverkade av 100 % återvunnen plast.

 

När får jag mitt nya kärl?

När det att dags för dig att välja abonnemang får du information och en valblankett hemskickad.

Du får ett nytt kärl efter du gjort ditt val av abonnemang. Om du inte vill behålla ditt gamla säckställ hämtar vi det gratis inom fyra veckor efter du har fått ditt nya sopkärl. Säckstället lämnar vi till metallåtervinning. Du behöver fylla i på valblanketten eller på internet om du vill behålla ditt gamla säckställ.

Efter du valt ditt abonnemang får du ett nytt sopkärl, även om du redan idag har ett sopkärl. På ditt nya kärl finns en bricka med digital information om ditt abonnemang och adress.

 

Hämtställe

Du kan få ett nytt hämtställe för dina sopor om sopbilen måste backa eller behöver köra på gång- och cykelväg för att komma fram till ditt sopkärl. Du får information från oss om du får ett nytt hämtställe.

 

Hämtning av sopor

På hämtningsdagen:

  • Vänd handtagen på kärlen utåt.
  • Ta bort eventuella hinder (till exempel kanter) runt kärlen och längs dragvägen.
  • Ställ kärlen på en hård yta, har du dragväg ska den också vara hård. Dragvägen får inte ha trappsteg eller löst packat grus som till exempel gårdsgrus och kullersten.
  • Se till att det är mellanrum vid sidan av kärlen och mellan kärlen
 
Du får ställa dina kärl på en annan plats mellan hämtningarna.

Tänk då på att:

  • om platsen är längre bort än 3 meter från där renhållningsfordonet stannar behöver du ställa fram kärlen på hämtningsdagen.
  • gärna ställa kärlen i skugga

 

Se till att sopbilen kommer fram och kan hämta ditt sopkärl

 


Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil vilket gör att den kör utanför eventuella spår från personbilar.

  • Skotta, sanda, grusa och salta hela vägen fram till sopkärlet och platsen runt sopkärlet, sopkärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.
  • Sopbilen ska ha möjlighet att vända, ta bort eventuella plogvallar.
  • Sanda hela vägens bredd.
  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Mer information finns i broschyren Skapa rum för dina kärl

  Sidan uppdaterades: