Välj renhållningsabonnemang

Här kan du läsa mer om hur du gör ditt val av renhållningsabonnemang.


Om du inte gör något val

Gör du inget val kommer du automatiskt att få abonnemanget "Osorterat avfall" och nuvarande/gällande hämtningsintervall.


Vem kan göra ett aktivt val?

Det är endast du som fått en valbroschyr och valblankett hem i brevlådan som kan göra ett aktivt val.


Kostnad och möjliga abonnemang

Här finns information om renhållningstaxans uppbyggnad och priser

Abonnemang 1: Matavfall till biogas och biogödsel

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus får två kärl vid din fastighet. Du sorterar ut allt ditt matavfall i bruna papperspåsar som du sedan slänger i ditt bruna ventilerade sopkärl.

Ditt restavfall lägger du i ditt gröna sopkärl. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare och ett brunt sopkärl för matavfall.

Exempel:
Villa med sortering av matavfall, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2132 kronor.

Abonnemang 2: Hemkompostering

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus sorterar ut allt ditt matavfall och lägger det i en skadedjurssäker varmkompost, ditt restavfall lägger du i ditt gröna sopkärl. Du betalar för kompostens inköp, skötsel och utrustning.

Du behöver anmäla om att få hemkompostera. Fyll i och skicka in anmälan om kompostering i samband med att du skickar in din valblankett. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill få en blankett hemskickad.

Blankett för anmälan om kompostering (pdf, nytt fönster)

Exempel:
Villa med hemkompostering, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2132 kronor.

Abonnemang 3: Osorterat avfall

Möjligheten finns fortfarande för dig som bor i villa, radhus eller fritidshus att slänga ditt matavfall tillsammans med dina övriga hushållssopor i ett kärl.

Exempel:
Villa med osorterat avfall, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 1361 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2820 kronor

 

Välj ditt abonnemang

Du som får en informationsbroschyr och valblankett hem i brevlådan kan göra ett aktivt val! Du kan välja ditt abonnemang via telefon, post eller internet. Så här går det till:

Gör ditt val via telefon

Välkommen att ringa Kundcenter på telefon 0303-23 80 00 för att göra ditt val.

Gör ditt val via post

Gör ditt val på din valblankett som du fått hemskickad. Lägg blanketten i det bifogade kuvertet och posta, portot är betalt.

Om du väljer Abonnemang 2, som innefattar att kompostera ditt hushållsavfall med varmkompost, behöver du också fylla i och skicka in en anmälan om kompostering. Kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill få en blankett hemskickad.

Blankett för ansökan om kompostering (pdf, nytt fönster)


Gör ditt val via internet

Fyll i formuläret nedan för att göra skicka in ditt val elektroniskt.  Formuläret skickas till kommunen för behandling.

Om du väljer Abonnemang 2, som innefattar att kompostera ditt hushållsavfall med varmkompost, behöver du också fylla i och skicka in en ansökan om kompostering. Kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill få en ansökningsblankett hemskickad.

Blankett för ansökan om kompostering (pdf, nytt fönster)

Helårshämtning
Sommarhämtning
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
 
Matavfall biogas och biogödsel
Hemkompostering
Osorterat
 
Varje vecka *
Varannan vecka
Var fjärde vecka **
Restavfall: varannan vecka. Matavfall: vintertid varannan vecka och sommartid varje vecka
* Varje veckas hämtning året runt tillåts endast i kommunens tätorter. ** Var fjärde veckas hämtning kan endast väljas av helårsboende och av hushåll som väljer att sortera ut matavfall separat i kärl eller för att kompostera. Matavfallet hämtas varannan vecka och restavfallet var fjärde vecka.    
Ja
Nej
Jag har plastkärl ***
*** Har du redan idag ett sopkärl i plast kommer vi att ersätta det med ett nytt som kommunen äger. De gamla sopkärlen ägs av Renova  
  Sidan uppdaterades: