Sorteringsguide

Snabbguide från A till Ö som visar var du lämnar de vanligaste typerna av avfall.

Aerosoler

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt

Asbest, eternit

Återvinningscentralen i Munkegärde, miljöstörande/miljöfarligt. Information om hantering av asbest och var du kan lämna den.

Asfalt

Kan inte lämnas på återvinningscentralerna i Kungälv. Information om var du kan lämna asfalt.

Batterier, små

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt eller särskild behållare för batteriinsamling

Bilbatterier

Återvinningscentral

Betong, sten, keramik, tegel

Återvinningscentralerna i Kode eller Munkegärde, särskild behållare

Däck

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt

Elektronik

Återvinningscentral

Explosivt avfall

Fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat explosivt avfall tar vi inte emot på återvinningscentralerna. Kontakta polisen eller återförsäljaren av produkterna om du har sådant avfall.

Fiskredskap med bly

Återvinningscentral, farligt avfall

Färgade och ofärgade glasförpackningar

Kretsloppsstation/återvinningscentral miljöstörande/miljöfarligt

Färgburkar

Med innehåll, återvinningscentral.
Tomma och urskrapade, kretsloppsstation/återvinningscentral

Förpackningar av kartong

Kretsloppsstation

Gipsrester

Återvinningscentral, särskild behållare. OBS! Får ej sorteras som brännbart.

Glödlampor

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt. Samlaren

Hårfärgningsrester

Återvinningscentral, farligt avfall

Isolering, glasull

Återvinningscentral, obrännbart/deponi

Järnskrot (ej elavfall)

Återvinningscentral, särskild behållare

Kemikalier, oljerester, färgrester

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt

Kyl, frys, klimatanläggningar, värmepumpar

Återvinningscentral

Lysrör, glödlampor, lågenergilampor

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt. Samlaren

Lösningsmedel

Återvinningscentral, farligt avfall

Matfett/matolja

Matfett och olja ska tas tillvara, fett som spolas ner i vasken orsakar stopp i avloppet.

  • Torka ur stekpanna, kastrull, frityrkärl med hushållspapper innan disk, släng hushållspappret i matavfallet.
  • Rinnande matfett hälls i en plastflaska med skruvkork och kastas i restavfall.
  • Större kvantiteter, exempelvis frityrolja hälls på dunk och kastas i containern för "brännbart smått" på återvinningscentralen.

Metallförpackningar (gäller inte värmeljushållare)

Kretsloppsstation/återvinningscentral

Metallskrot (inklusive värmeljushållare)

Återvinningscentral

Oljefilter

Återvinningscentral

Plastförpackningar

Kretsloppsstation/återvinningscentral

Spillolja

Återvinningscentral

Stenmaterial

Återvinningscentral

Tidningar

Kretsloppsstation/återvinningscentral

Tjärpapp

Återvinningscentral, brännbart

Tryckimpregnerat trä, slipers

Återvinningscentral, särskild behållare

Trädgårdsavfall, grenar, ris

Återvinningscentral, särskild behållare

Trä, oförorenat

Återvinningscentral, särskild behållare

Vitvaror (kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin med mera)

Återvinningscentral, miljöstörande/miljöfarligt

Wellpapp

Kretsloppsstation/återvinningscentral

  Sidan uppdaterades: