Avfallstaxa

I och med att sortering av matavfall införs succesivt i kommunens olika delar införs en ny taxa från och med den 1 oktober - en så kallad övergångstaxa. Du betalar övergångstaxan tills du får erbjudande om separat matavfallinsamling och har valt den abonnemangsform som passar dig bäst.

Övergångstaxa under övergångsperioden

För de hushåll som ännu inte gått över till den nya matavfallinsamlingen gäller övergångstaxa.

Övergångstaxan är volymbaserad och kan jämföras med det billigaste abonnemanget, abonnemang 1 "Matavfall till biogas och biogödsel" eller med hemkompostering och abonnemang 2 "Hemkompostering".

Taxan ser något olika ut beroende på vilken typ av fastighet som du bor i. För dig som bor i hyreshus är renhållningstaxan inräknad i hyran.

 

Viktbaserad avfallstaxa för dig med matavfallsinsamling

Kungälvs kommun inför områdesvis och i etapper en viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa. Taxan införs i samband med införandet av separat matavfallsinsamling.Områdesindelningen och tidplan ser du här.


Avfallstaxans tre delar

Den nya viktbaserade avfallsstaxan består av tre delar:

  • en fast avgift
  • en hämtningsavgift
  • en viktavgift

Fast avgift

Den fasta delen täcker kostnaderna för kommunens fem återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.

Hämtningsavgift

I hämtningsavgiften ingår insamling och transport.

Viktavgift

Viktavgiften gäller per kilo invägd mängd osorterat hushållsavfall och/eller sorterat restavfall. Du betalar ingen viktavgift för ditt matavfall.

Vill du minska din kostnad för avfallshantering? Dela kärl med dina grannar!

Har du lite avfall, eller vill spara en slant kan du och dina grannar ha en gemensam avfallslösning.
Kostnaden för hämtningsavgiften och viktavgiftern samt eventuellt gångavstånd delas lika, varje hushåll får var sin faktura för sin del av sophämningskostnaden.

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + eventuellt gångavstånd.

Nedan finns olika uträkningsexempel på hur mycket billigare det kan bli för dig om du väljer att dela sopkärl med dina grannar. Exemplen är uppdelade i landsbygd respektive tätort. Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen, både vad gäller viktavgift och hämtningskostnad.

Landsbygd - helårsboende

Exempel för "Gemensamma kärl för helårsboende" - tre hushåll som delar sopkärl

Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 3 = 3 300 kronor
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl med varannan veckas hämtning 636 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 450 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 076 kronor
Årskostnad: 5 461 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 820 kronor inklusive moms

Exempel för "Gemensamma kärl för helårsboende" - fyra hushåll som delar sopkärl

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 4 = 4 400 kronor
Hämtningsavgift för ett 370-liters kärl med varannan veckas hämtning 810 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 450 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 4 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 434 kronor
Årskostnad: 7 094 kr inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 774 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - åtta hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 8 = 8 800 kronor
Hämtningsavgift för ett 660-liters kärl med varannan veckas hämtning 1 274 kronor.
Hämtningsavgift för två 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 8 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 2 868 kronor
Årskostnad: 13 842 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 730 kronor inklusive moms

Att jämföra med: "Egna kärl" helårsboende

Villa med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift: 1 100 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 2 132 kronor inklusive moms

Landsbygd - sommarboende

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende" - tre hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 3 = 2 895 kronor
Hämtningsavgift ett 190-liters kärl med varannan veckas hämtning 489 kronor.
Hämtningsavgift ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 289 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 306 kronor
Årskostnad: 3 979 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 326 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende" - fyra hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 4 = 3 860 kronor
Hämtningsavgift ett 370-liters kärl med varannan veckas hämtning 668 kronor.
Hämtningsavgift ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 289 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 4 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 408 kronor.
Årskostnad: 5 225 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 306 kronor inklusive moms.

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende", åtta hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 8 = 7 720 kronor
Hämtningsavgift ett 660-liters kärl med varannan veckas hämtning 894 kronor.
Hämtningsavgift två 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 578 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 8 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 816 kronor.
Årskostnad: 10 008 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 251 kronor inklusive moms.

Att jämföra med: "Egna kärl" sommarboende

Fritidshus med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall under sommaren, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift: 965 kronor.
Hämtningsavgift ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 432 kronor.
Viktavgift: 102 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 1 499 kronor inklusive moms.

 

Tätort - helårsboende

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - tre hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 3 = 3 300 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl med varje veckas hämtning 1 060 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varje veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 076 kronor
Årskostnad: 5 461 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 820 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - fem hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 5 = 5 500 kronor
Hämtningsavgift för ett 370-liters kärl med varje veckas hämtning 1 349 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varje veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 5 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 792 kronor
Årskostnad: 9 541 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 908 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - tio hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1100 x 10 = 11 000 kronor
Hämtningsavgift för ett 660-liters kärl med varje veckas hämtning 2 124 kronor.
Hämtningsavgift för två 140-liters kärl med varje veckas hämtning 1 800 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 10 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 3 585 kronor
Årskostnad: 18 509 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 850 kronor inklusive moms

Att jämföra med: "Egna kärl" helårsboende

Villa med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift: 1 100 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 2 132 kronor inklusive moms

 

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall vägs när ditt kärl lyfts för tömning i renhållningsbilen. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På kärlen finns en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Renhållningsbilen läser av brickan, uppgifterna blir underlag för den faktura du sedan får. Om vägningen inte fungerar räknas avgiften på genomsnittet för de senaste fem vägningarna. Om du inte har haft fem hämtningar av avfall (till exempel när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

 

Varför viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa?

Det ska löna sig att göra rätt, ju bättre du sorterar, desto lägre avgift. Det är orsaken till att vi inför viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa. Nu blir det lönsamt att sortera ut matavfall separat och annat avfall för återvinning och på så sätt minska vikten.

 

Minska mängderna, spara pengar

Det finns många sätt att minska vikten på soporna! Det enklaste sättet att minska mängden avfall i sopkärlet är att sortera ut matavfall och förpackningar:

  • Förpackningar av glas, papp, metall och plast lämnar du på kretsloppsstationerna.
  • Trasig elektronik, grovsopor och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna.
  • Mediciner lämnar du på apotek.
  • Hela, rena och användbara kläder, möbler, böcker och inredningsdetaljer med mera kan du sälja eller skänka bort så de kan komma till nytta igen.

När allt har sorterats ut är det bara några få saker kvar i sopkärlet till exempel blöjor, bindor, dammsugarpåsar, kattsand, diskborstar och kutterspån.

Taxor och avgifter

Avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2017. Avfallstaxa 2017 (pdf, nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: