Avfallsabonnemang

Abonnemang för villa, flerbostadshus och samfälligheter. Information om gemensamhetslösningar

Villa - åretruntboende

Abonnemang 1: Matavfall till biogas och biogödsel

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus får två kärl vid din fastighet. Du sorterar ut allt ditt matavfall i bruna papperspåsar som du sedan slänger i ditt bruna ventilerade sopkärl.

Ditt restavfall lägger du i ditt gröna sopkärl. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare och ett brunt sopkärl för matavfall.

Exempel:
Villa med sortering av matavfall, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2132 kronor.

Abonnemang 2: Hemkompostering

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus sorterar ut allt ditt matavfall och lägger det i en skadedjurssäker varmkompost, ditt restavfall lägger du i ditt gröna sopkärl. Du betalar för kompostens inköp, skötsel och utrustning.

Du behöver anmäla om att få hemkompostera. Fyll i och skicka in anmälan om kompostering i samband med att du skickar in din valblankett. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill få en blankett hemskickad.

Blankett för anmälan om kompostering (pdf, nytt fönster)

Exempel:
Villa med hemkompostering, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2132 kronor.

Abonnemang 3: Osorterat avfall

Möjligheten finns fortfarande för dig som bor i villa, radhus eller fritidshus att slänga ditt matavfall tillsammans med dina övriga hushållssopor i ett kärl.

Exempel:
Villa med osorterat avfall, varannan veckas hämtning året runt. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.

Fast avgift: 1100 kronor.
Hämtningsavgift: 1361 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor/kilo).
Årskostnad: 2820 kronor

 

Villa - gemensamhetslösningar

Vill du minska din kostnad för avfallshantering? Dela kärl med dina grannar!
Har du lite avfall, eller vill spara en slant kan du och dina grannar ha en gemensam avfallslösning.
Kostnaden för hämtningsavgiften och viktavgiftern samt eventuellt gångavstånd delas lika, varje hushåll får var sin faktura för sin del av sophämningskostnaden.

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + eventuellt gångavstånd.

Nedan finns olika uträkningsexempel på hur mycket billigare det kan bli för dig om du väljer att dela sopkärl med dina grannar. Exemplen är uppdelade i landsbygd respektive tätort. Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen, både vad gäller viktavgift och hämtningskostnad.

Landsbygd - helårsboende

Exempel för "Gemensamma kärl för helårsboende" - tre hushåll som delar sopkärl

Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 3 = 3 300 kronor
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl med varannan veckas hämtning 636 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 450 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 076 kronor
Årskostnad: 5 461 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 820 kronor inklusive moms

Exempel för "Gemensamma kärl för helårsboende" - fyra hushåll som delar sopkärl

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 4 = 4 400 kronor
Hämtningsavgift för ett 370-liters kärl med varannan veckas hämtning 810 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 450 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 4 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 434 kronor
Årskostnad: 7 094 kr inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 774 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - åtta hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 8 = 8 800 kronor
Hämtningsavgift för ett 660-liters kärl med varannan veckas hämtning 1 274 kronor.
Hämtningsavgift för två 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 8 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 2 868 kronor
Årskostnad: 13 842 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 730 kronor inklusive moms

Att jämföra med: "Egna kärl" helårsboende

Villa med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift: 1 100 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 673 kronor. Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 2 132 kronor inklusive moms

Landsbygd - sommarboende

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende" - tre hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 3 = 2 895 kronor
Hämtningsavgift ett 190-liters kärl med varannan veckas hämtning 489 kronor.
Hämtningsavgift ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 289 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 306 kronor
Årskostnad: 3 979 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 326 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende" - fyra hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 4 = 3 860 kronor
Hämtningsavgift ett 370-liters kärl med varannan veckas hämtning 668 kronor.
Hämtningsavgift ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 289 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 4 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 408 kronor.
Årskostnad: 5 225 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 306 kronor inklusive moms.

Exempel "Gemensamma kärl för sommarboende", åtta hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall under sommaren, enligt riksgenomsnittet, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift sommarboende: 965 kronor. 965 x 8 = 7 720 kronor
Hämtningsavgift ett 660-liters kärl med varannan veckas hämtning 894 kronor.
Hämtningsavgift två 140-liters kärl med varannan veckas hämtning 578 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 8 hushåll x 68 kilo x 1,50 kronor per kilo = 816 kronor.
Årskostnad: 10 008 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 251 kronor inklusive moms.

Att jämföra med: "Egna kärl" sommarboende

Fritidshus med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall under sommaren, 68 kilo per hushåll och säsong.
Fast avgift: 965 kronor.
Hämtningsavgift ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 432 kronor.
Viktavgift: 102 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 1 499 kronor inklusive moms.

 

Tätort - helårsboende

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - tre hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 3 = 3 300 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl med varje veckas hämtning 1 060 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varje veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 3 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 076 kronor
Årskostnad: 5 461 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 820 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - fem hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1 100 x 5 = 5 500 kronor
Hämtningsavgift för ett 370-liters kärl med varje veckas hämtning 1 349 kronor.
Hämtningsavgift för ett 140-liters kärl med varje veckas hämtning 900 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 5 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 1 792 kronor
Årskostnad: 9 541 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 908 kronor inklusive moms

Exempel "Gemensamma kärl för helårsboende" - tio hushåll som delar

Varje hushåll betalar en fast avgift. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift helårsboende: 1 100 kronor. 1100 x 10 = 11 000 kronor
Hämtningsavgift för ett 660-liters kärl med varje veckas hämtning 2 124 kronor.
Hämtningsavgift för två 140-liters kärl med varje veckas hämtning 1 800 kronor.
Viktavgift 1,50 kronor per kilo, 10 hushåll x 239 kilo x 1,50 kronor per kilo = 3 585 kronor
Årskostnad: 18 509 kronor inklusive moms.
Årskostnad per hushåll: 1 850 kronor inklusive moms

Att jämföra med: "Egna kärl" helårsboende

Villa med sortering av matavfall, antingen i ett separat kärl eller i egen kompost. Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnittet, 239 kilo per hushåll och år.
Fast avgift: 1 100 kronor.
Hämtningsavgift för ett 190-liters kärl och ett 140-liters kärl med varannan veckas hämtning, 673 kronor.
Viktavgift: 359 kronor (1,50 kronor per kilo).
Årskostnad: 2 132 kronor inklusive moms

 

Flerbostadshus, samfälligheter

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelse kan du göra ett val av avfallsabonnemang för din fastighet. De boende behöver alltså inte göra ett val. Kontakta kundservice för information om avfallsabonnemang.

Abonnemang 1: Matavfall till biogas och biogödsel

Boende sorterar ut sitt matavfall i de särskilda papperspåsarna. Påsarna slängs sedan antingen i de bruna kärlen för matavfall eller i underjordsbehållare avsedda för matavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar, påshållare och matavfallskärl. Tänk på att om du väljer underjordsbehållare står du själv för införskaffandet av den.

Exempel:
Flerbostadshus med 15 lägenheter med ett 370-liters kärl och ett 660-liters kärl för restavfall och två 140-liters kärl för matavfall, med varje veckas hämtning. Mängd restavfall är 333 kilo per hushåll i lägenhet och år.

Fast avgift: 15 x 485 = 7 275 kronor
Hämtningsavgift matavfall: 2 x 900 = 1 800 kronor
Hämtningsavgift restavfall, 660-liters kärl: 1 x 2 124 = 2 124 kronor
Hämtningsavgift restavfall, 370-liters kärl: 1 x 1 587 = 1 587 kronor
Viktavgift: 15 x 333 kilo x 1,5 kronor = 7 493 kronor
Summa årskostnad: 20 279 kronor

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

Abonnemang 2: Osorterat avfall

Boende slänger både matavfall och brännbart hushållsavfall i det gröna sopkärlet. Det är det dyraste alternativet då det innebär en högre miljöbelastning.

Exempel:
Flerbostadshus med 15 lägenheter med två 660-liters kärl för restavfall, med varje veckas hämtning. Mängd restavfall är 333 kilo per hushåll i lägenhet och år.

Fast avgift: 15 x 485 = 7 275 kronor
Hämtningsavgift restavfall: 2 x 5 440 = 10 880 kronor
Viktavgift: 15 x 333 x 1,5 kronor = 7 493 kronor
Summa årskostnad: 25 648 kronor

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och i och med det varierar också årskostnaden för avfallshanteringen. Närmare 40% av avfallet i soppåsen består av matavfall vilket ger ytterligare påslag på viktavgiften.

 

Beräkna antal kärl för matavfall

Du kan enkelt räkna ut hur mycket matavfall som genereras i din fastighet. En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten.

Exempel
Karlssons kåkar har en fastighet med 20 lägenheter. Avfallet hämtas en gång i veckan. Idag har Karlsson två 660 liters kärl. 10 liter x 20 lägenheter = 200 liter matavfall per vecka.

Slutsats: Här bör 2 stycken 140 literskärl räcka om det hämtas varje vecka. Är hämtningsintervallet varannan vecka behövs 3 stycken 140 literskärl. Om ytan finns rekommenderar vi att de båda 660 literskärlen får stå kvar. Annars kan Karlsson byta ett av dem mot ett mindre kärl.

Avfallstaxa

Här finns information om avfallstaxans uppbyggnad och priser.

  Sidan uppdaterades: