Hundar och katter

Vem ansvarar?

Du som pälsdjursägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

  • många personer är allergiska
  • en del människor är hundrädda
  • kattbajs och hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra olämpliga platser
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter

 

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta polisen när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar.

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. Id-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar då bland annat polisen och miljöenheten har tillgång till detta register.

Vanvårdade djur

Kontakta Länsstyrelsen (extern länk) när det gäller vanvård av djur.


Salmonella hos katt

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-/tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare och miljö kan också vara smittkällor för katter. Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern.

Minska risken för smitta

Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken för smitta och alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk. 

  Sidan uppdaterades: