Energi och uppvärmning

Här finns information om olika uppvärmningsformer och olika typer av värmepumpar, vad du bör tänka på gällande isolering och ventilation, hur du bygger energieffektivt och miljöanpassat, vad du bör tänka på om du planerar att byta elleverantör samt energispartips.

 Teckenspråk:


Om du vill få tips om hur du kan spara energi i din bostad kan du kontakta kommunens energirådgivare. Du kan också få tips och hjälp med vilka uppvärmningsformer det finns.

Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Ta hjälp av vår energirådgivare

Vill du veta hur du kan spara energi, och därmed också spara pengar? Ring kommunens energirådgivare! Du kan fråga direkt eller boka ett möte. Det är helt gratis för privatpersoner, organisationer och mindre företag. Ring på telefon 0303-23 80 00.

 

Vad kan du få svar på?

 • Hur du kan spara energi i din lägenhet eller i ditt hus.
 • Råd om olika uppvärmningssystem för småhusägare.
 • Vilka bidrag som finns att söka.
 • Hur du gör ditt hus energisnålt.
 • Vart du kan vända dig för mer information.

Gör en insats för dig själv, ditt hus, din plånbok och för miljön - effektivisera din energianvändning!

Energirådgivaren kan inte svara på frågor om energideklaration

 

Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som byggs och säljs energideklareras. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Mer information om energideklaration. 

 

Bygg energieffektivt och miljöanpassat

När du ska bygga bostad i Kungälvs kommun vill vi gärna att du bygger så miljöanpassat och energieffektivt som möjligt för att minska energianvändningen. I Miljöprogram för bostäder (pdf, nytt fönster) finns information om vad som gäller för dig som ska bygga nytt och bygga till.  

 

Miljöcertifiering

Det finns många olika sätt att miljöklassa en byggnad. De vanligaste systemen är:

FEBY:s energikrav när du ska bygga passivhus och lågenergihus (extern länk).
Miljöbyggnad (extern länk)
BREEAM-SE (extern länk)
LEED (extern länk)

Fördelar med att bygga energieffektivt och miljöanpassat

Bygga resurssnålt betyder att byggmaterial och byggmetoder är återanvändningsbara och transportsnåla. Med ett byggmaterial som är anpassat till vädret och med bra isolering kan ditt hus bli energisnålt.

En LCC-beräkning (Life Cycle Cost) kan visa vilken investeringskostnad i isolering, fönster och dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad. 

På Energimyndighetens webbplats finns information om LCC (extern länk).

 

Isolering och ventilation

Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga väl isolerade väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska stanna kvar längre i huset. Det gör att du kan minska på energiförbrukningen.

Mer information om isolering och ventilation

 

Olika uppvärmningsformer

Välj fjärrvärme i första hand om du bor i tätort. Välj ved eller pellets (gärna tillsammans med solfångare) om du bor på övriga platser. I andra hand bör du välja värmepump med så hög värmefaktor som möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder olja, direktverkande eller vattenburen el.

Sök tillstånd

Tänk på att du behöver söka tillstånd för vissa uppvärmningsformer, mer information finns i listan under respektive rubrik.

Fjärrvärme

Fjärrvärme betyder att värme produceras centralt i en större anläggning för att sedan skickas ut till kunden. Information om fjärrvärme finns på Kungälv energi webbplats (extern länk).

Vedkamin/vedeldning

Om du har egen ved är vedeldning en billig uppvärmningsform jämfört med till exempel olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en vedkamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om under Bygglov.

Pelletskamin

Det är billigare att elda med pellets än att värma upp huset med olja och el. Tänk på att du måste göra en bygganmälan innan du installerar en pelletskamin. Hur du går tillväga för att anmäla kan du läsa mer om under Bygglov.

Solfångare

Med solfångare kan du spara cirka 2000 kWh/år för uppvärmning av varmvatten under sommarmånaderna. Solfångare kan kombineras med andra uppvärmningsalternativ. Du kan få bidrag till installation av solfångare i flerbostadshus, småhus och lokaler.

Tänk på att du måste söka bygglov för solfångare om du bor inom planlagt område, bor du utanför planlagt område räcker det med bygganmälan. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under Bygglov.

Bergvärmepump

Till bergvärmepumpar borras ett hål i berget, en slang med köldmedium förs ner i borrhålet för att fånga upp värmen och leda den till värmepumpen. På Energimyndighetens webbplats finns test av bergvärmepumpar (extern länk).

Tänk på att du måste söka tillstånd för att installera en bergvärmepump.

Ansök om installallation av bergvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av bergvärmepump (pdf, nytt fönster)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Kommunalt vatten och avlopp yttrande från VA-verket, telefon 0303-23 80 00, över borrhålets placering (närhet till VA-ledningar).
 • Tillstånd för borrning enligt kulturminneslagen, gäller Marstrand. Du ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län (extern länk).

Viktigt att tänka på vid installation av bergvärmepump

Du som sökande ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och får betala om de eventuellt blir skadade. Det ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder inom skyddsområde för grundvattentäkt. Den brunnsborrare som du anlitar bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 miljoner kronor.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf, nytt fönster)

Ytjordvärmepump

Värme kan hämtas från ytjorden. Som kollektor används cirka 200 meter slang som grävs ned utanför huset. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en ytjordvärmepump.

Ansök om installation av ytjordvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av ytjordvärmepump (pdf, nytt fönster)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde.
 •  Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf, nytt fönster)

Sjövattenvärmepump

Värme kan hämtas från sjöbotten. Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjordsanläggningar. Tänk på att du måste söka tillstånd innan du installerar en sjövattenvärmepump.

Ansök om installation av sjövattenvärmepump

Fyll i och skicka in ansökan.

Ansökan om installation av sjövattenvärmepump (pdf, nytt fönster)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns (även vid kommunal mark). Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
 • Markägarens tillstånd, servitut eller nyttjanderättsavtal, om du vill placera hela eller delar av anläggningen inom någon annans markområde eller vattenområde. Om marken är kommunal ska du ansöka om avtal för markupplåtelse i god tid (minst 6 veckor) före arbetets påbörjande. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2017 (pdf, nytt fönster)

Luftvärmepump

Värme kan hämtas i utomhusluften. Test av luftvärmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats (extern länk).

Tänk på att du måste göra en anmälan innan du installerar en luftvärmepump.

Anmäl om installation av luftvärmepump

Fyll i och skicka in anmälan.

Anmälan för installation av luftvärmepump (pdf, nytt fönster)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid placering närmare än 5 meter från tomtgräns.
  Granneyttrande (pdf, nytt fönster)
Frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpar fungerar som vanliga luftvärmepumpar men tar tillvara på värmen i inomhusluften. Tänk på att du måste göra en anmälan innan du installerar en frånluftvärmepump.

Anmäl om installation av frånluftvärmepump

Fyll i och skicka in anmälan.

Anmälan för installation av frånluftvärmepump (pdf, nytt fönster)

Bifoga:

 • Situationsplan. Du kan beställa en karta hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • Grannars yttrande vid placering närmare än 5 meter från tomtgräns.
  Granneyttrande (pdf, nytt fönster)

 

Litteraturtips

Vill du fördjupa dig i och läsa mer om energi och uppvärmning finns många bra böcker och broschyrer på biblioteket och hos kommunens energirådgivaren.

Här är några tips: 

 • Värme i Småhus, Konsumentverket
 • Att välja värmepump, Konsumentverket
 • Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse, Lars Andrén, Svensk Byggtjänst
 • Solvärmeboken, Lars Andrén, Svensk Byggtjänst
 • Pelletspärmen, Jordbrukstekniska Institutet
 • Vedpärmen, Novator
 • Halvera elnotan i småhusen, Statens energimyndighet (broschyr)
  Sidan uppdaterades: