Energibolag

Byta elleverantör

Om du funderar på att byta elleverantör ska du börja med att begära in prisförslag/offert. När du sedan jämför de olika erbjudanden ska du räkna med alla olika avgifter för att få fram det totala jämförbara priset. Lista över elleverantörer i Sverige finns hos Konsumenternas energimarknadsbyrå (extern länk).

Du kan bara påverka en tredjedel av det totala elpriset. Du kan inte välja nätbolag som tar hand om ledningarna och ser till att du får elen, i Kungälv är nätbolaget Kungälv Energi. Du kan heller inte påverka skatter och avgifter.

 

Bra miljöval

För dig som bryr dig om hur elen produceras finns möjligheten att köpa "Bra Miljöval"-märkt el. Det betyder att du betalar för el producerad från förnyelsebara energislag som vattenkraft och vindkraft. Det innebär inte att du får just den elen till ditt vägguttag men du visar tydligt hur du vill att elproduktionen skall gå till. Kontrollera med din elleverantör vilka möjligheter du har att välja hur din el produceras.

  Sidan uppdaterades: