Hav och vattendrag

Kust och älv är en viktig del av Kungälvs historia, och en attraktion för de som bor och vistas här idag. Här kan du läsa mer om vad Kungälvs kommun gör för att vårda hav och vattendrag.

Kungälvs kommun är medlem i KIMO, Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon. Det är en internationell organisation för kommuner med kuster vid Nordsjön och närliggande havsområden. KIMO har över 100 medlemskommuner med totalt fem miljoner invånare. Tillsammans gör vi insatser för ett renare hav.

8 fjordar

Går det att förbättra miljön och samtidigt utveckla friluftslivet och näringslivet? Det är frågor som lyfts i projektet 8-fjordar.

Fiskevård i vattendrag

Kommunen har sedan mitten av 90-talet jobbat med att genomföra åtgärder i vattendragen för att förbättra förutsättningarna för framförallt havsöringen.

Ren kustlinje

Kungälvs kommun deltar i EU-projektet Ren kustlinje tillsammans med andra kommuner och myndigheter i tre länder runt Skagerak och Kattegatt.

Strandstädning

Filmen Strömmar av plast, Ren kust, Städa Sverige

Vattenöversikt

Vattenöversikten beskriver alla viktiga sjöar och vattendrag inom kommunen.