Hav och vattendrag

Kust och älv är en viktig del av Kungälvs historia, och en attraktion för de som bor och vistas här idag. Här kan du läsa mer om vad Kungälvs kommun gör för att vårda hav och vattendrag.

Kungälvs kommun är medlem i KIMO, Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon. Det är en internationell organisation för kommuner med kuster vid Nordsjön och närliggande havsområden. KIMO har över 100 medlemskommuner med totalt fem miljoner invånare. Tillsammans gör vi insatser för ett renare hav.

Strandstädning

Bohusläns stränder är hårt drabbade av plast och annat skräp som flyter iland. Ofta är det skräp från europeiska storstäder som hamnar i floder och flyter ut i havet. Sedan transporteras det av havsströmmar till den svenska västkusten. Du kan lära dig mer i kortfilmen Strömmar av plast som är gjord av Havsmiljöinstitutet.

Länk till filmen Strömmar av plast

Plasten är ett stort miljöproblem eftersom den kan skada djurlivet. Den blir också störande för alla som vill uppleva den vackra Bohuskusten. Kungälvs kommun jobbar på många sätt för att stränderna ska hållas rena.

Kommunens Arbetslivscentrum har en egen båt som används för strandstädning. Från tidig vår till sen höst besöker personalen öar och kuststräckor och samlar in ilandflutet skräp.

Kungälv deltar i projektet Ren kust i Bohuslän, tillsammans med tio andra kommuner. På en karta kan du rapportera stränder med städbehov, eller visa var du själv har städat. Kartan finns på www.renkust.se 

Kommunen samarbetar också med föreningen Städa Sverige i deras satsning Städa Strand. I april varje år kan idrottsföreningar få in pengar genom att samla skräp längs stränderna. I Kungälv brukar hundratals ungdomar samla ihop flera ton plast. Föreningar som vill vara med kan anmäla sig på www.stadasverige.se

Vattenöversikt

Vattenöversikten beskriver alla viktiga sjöar och vattendrag inom kommunen. Den anger mål och åtgärder för hur ytvatten och grundvatten ska förbättras. Vattenöversikten antogs av kommunfullmäktige 1996.

Vattenöversikt Kungälvs kommun del 1 (pdf)
Vattenöversikt Kungälvs kommun del 2 (pdf)

Till vattenöversikten hör flera kartor. Här finns de som pdf-filer.

Västra kommundelen
Östra kommundelen
Bäckar Kungälv-Ytterby
Glose å
Grannebyån
Hedenån – Ormobäcken
Knaverstadsbäcken
Kollerödsbäcken
Kustområde Tjuvkil-Ryskärsfjorden
Kållenbäcken
Solbergsån
Vallby å
Vallerån
Väla bäck
Vävrabäcken

  Sidan uppdaterades: