8 fjordar

Hur ser det egentligen ut i södra Bohusläns fjordar? Går det att förbättra miljön och samtidigt utveckla friluftslivet och näringslivet? Det är frågor som lyfts i projektet 8-fjordar.
Kungälv är en av fem kustkommuner som finansierar projektet. De andra är Tjörn, Orust, Uddevalla och Stenungsund. Projektet har också fått bidrag från EU-programmet Leader.

8-fjordar grundades 2008 och har ett sekretariat i Stenungsund med två anställda. De samarbetar med universitet, näringsliv och ideella organisationer inom tre teman: Fiske, miljö och företag.

 Viktiga miljösatsningar hittills

  • Införa fiskeregler
  • Sätta ut ålyngel
  • Bygga konstgjorda rev för fisk och hummer
  • Restaurera vattendrag för att gynna öringen
  • Informera om miljöpåverkan från fritidsbåtar

Tack vare 8-fjordar har beståndet av piggvar ökat och torsken har bevarats. Projektet har också gett nytta för småföretag som arbetar med båtturer och annan turism. Det lyckade samarbetet gjorde att 8-fjordar redan 2010 nominerades som ett av Sveriges bästa Leader-projekt.

Kunskapsöversikt

I slutet av 1990-talet kontaktades kustkommunerna av privatpersoner och företag som inte var nöjda med tillståndet i fjordarna. Till exempel hade många fiskbestånd minskat kraftigt. Kommunerna ansökte tillsammans om statligt bidrag för att ta fram ett kunskapsunderlag. Rapporten ”8Fjordar – en kunskapsöversikt” blev klar 2006. Den blev ett viktigt underlag när dagens projekt tog form.

8 Fjordar – en kunskapsöversikt (pdf)

Mer information om finns på webbplatsen www.8fjordar.se

  Sidan uppdaterades: