Diseröd

Natursköna Diseröd är en serviceort som ligger bara sju kilometer från Kungälv. Området präglas av vidsträckta naturområden, badsjöar och blandad skogs- och ängsmark. Inom cykelavstånd finns badplats, golfbana, motionsspår, idrottsplats och en mycket aktiv idrottsförening.

Första spadtag

Onsdagen 19 april kl 10.00 tar våra folkvalda politiker första spadtaget för Diseröd Centrum. Representanter från kommunen, bostadsbolagen och näringsidkarna är på plats för att visa hur området kommer att se ut och svara på frågor. På plats bjuds det på underhållning och fika samt möjligheten att få medverka till startskottet för byggnationen av Diseröd Centrum. Ytterligare information och program publiceras här veckan innan påsk.

Varmt välkommen till första spadtaget för Diseröd Centrum!

 

Tillbyggnad och ombyggnad

Diseröd en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Ambitionen är att Diseröd ska ge känslan av att bo på landet men med gångavstånd till livsmedelsbutik, samhällsservice och fungerande kollektivtrafik. Ett varierat utbud av bostäder kommer att byggas för att erbjuda såväl kvarboende som nyinflyttade den typ av bostad som passar i livets alla skeden. Totalt kommer upp till 400 nya bostäder att byggas.

Ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för Diseröd och nu planeras ett Centrumhus med bland annat livsmedelsbutik. Byggnader för kommunala verksamheter inom förskola, skola och fritid planeras också.
Infrastrukturen i samhället har setts över, och trafiksituationen kring skolan kommer att förbättras genom nya busshållplatser med gångväg utan korsande bilväg för skolbarnen.

 

Pågående inom Diseröds utvecklingsprojekt

Planeringen av samhället är fördelat på flera detaljplaner, varav två är under arbete. Mer information finns under rubriken Detaljplaner. Just nu pågår upphandling av entreprenader för förskola och infrastruktur.

Tempo bygger närbutik i Diseröds centrumhus

Ägaren av närbutiken i Kareby utökar med en Tempobutik som kommer att byggas i Diseröd. Butiken kommer att ha samma koncept som i Kareby, vilket bland annat innebär närodlade grönsaker och manuell chark.

I centrumhuset kommer även den nuvarande pizzerian i Diseröd att flytta in samt biblioteket. På centrumhusets ovanvåning kommer det att finnas elva hyreslägenheter.

Verksamheterna planerar att öppna i slutet av 2017 (förutsatt att bygglov erhålls som planerat).
 

 

 

Utförda arbeten i Diseröd

Detaljplanen för Diseröd centrum vann laga kraft i april 2016. Bygglov kan nu sökas inför byggnation på området. 

Under 2016 har vissa arbeten utförts, i syfte att förbereda för de stora entreprenaderna. Trafikverket har byggt två hastighetssänkande chikaner på Romelandavägen och sträckan förbi samhället har sänkts till 60 kilometer i timmen. Cykelbana har byggts längs en del av Diserödsvägen för att binda samman samhället. Nedanför Rönnvägen har markförstärkningar gjorts för att minimera risken för framtida markförskjutningar och förbereda för byggnation. 

Karta över bostadsbolagens områden

  Sidan uppdaterades: