Årets Stadskärna

Kungälv växer så det knakar och år 2020 kommer staden också att ha Sveriges bästa stadskärna! Det är målsättningen för projektet Årets Stadskärna Kungälv 2020 som nu drar igång. I projektet kommer stadskärnans olika aktörer tillsammans jobba aktivt med stadens utveckling.

Det är organisationen Svenska Stadskärnor som står bakom utmärkelsen Årets Stadskärna och den delas årligen ut till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadskärnan. Med framsteg menar man att det finns flera mätbara resultat av stadskärnans utveckling och att arbetet skett i samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Förutom Kungälvs kommun deltar även fastighetsägare som äger eller bygger nya fastigheter i stadskärnan och KMN i projektet, som sträcker sig fram till år 2020 då Kungälv planerar att kandidera. En gemensam projektorganisation håller nu på att bildas där ett antal arbetsgrupper byggs upp. I arbetsgrupperna kommer stadskärnans aktörer att diskutera och enas kring väsentliga utvecklingsfrågor inom områden som exempelvis trygghet, marknadsföring, stadsmiljö och etablering.

Vill du veta mer om Årets Stadskärna kan du kontakta projektledare Anna Andersson på anna.andersson4@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: