Detta planeras i stadskärnan

Totalt planeras för runt 2 000 nya bostäder i centrala Kungälv på längre sikt. 600 av dom byggs redan de närmaste åren. Det ska även byggas nya kontor och verksamhetslokaler. Dessutom finns planer på att rusta upp vissa verksamheter och bygga ut med bostäder.

Här kan du läsa mer om de planerade och pågående projekten i stadskärnan.

 

Liljedal

Kommunen har tagit fram ett planprogram för hela området Liljedal. Här ingår det som kallas P-syd, delar av Västra gatan, Strandgatan och Västra Tullen. Tanken med planprogrammet är att sätta ramarna för hur den här delen av staden ska utvecklas. Att ta fram ett program är också ett sätt att på ett tidigt stadium få in synpunkter som blir ett viktigt underlag för kommande detaljplaner.  

Den 18 maj 2017 antogs det nya planprogrammet av Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa om kommunens planprogram för området Liljedal.

Inom området Liljedal planeras för omkring 500 bostäder. Fastighetsutvecklingsbolaget Balder planerar för nya bostäder på det som i dag är Parkering Syd och Klocktornets galleria. De utvecklar även de befintliga fastigheterna med butiker och verksamheter i bottenvåningarna. Området väntas vara klart för inflyttning under 2019 och 2020.

Västra Tullen

Visionen för Västra Tullen är att platsen ska bli stadens mötesplats och torg. Här finns planer för att bygga om befintliga fastigheter och bygga nya bostäder, kontor, butiker och andra verksamheter.

Se modellförslag och idéskisser för stadsdelen Liljedal i vår interaktiva 3D-modell. 

 

Resecentrum

I april 2018 fick Kungälvs kommun ett nytt resecentrum som är ett nav för kollektivtrafiken i kommunen. I anslutning till resecentrum planeras även för kontor och verksamhetslokaler.  Kommunen satsar på fler arbetsplatser i centrum och detta är det första av projekten. Det planeras även för bostäder på andra sidan E6, det vill säga på Komarkensidan. De nya bostadskvarteren i Komarken innehåller runt 150 bostäder. Det förtätar och bygger samman staden i ett kollektivtrafiknära läge vid det nya resecentrum. 

Läs mer om Resecentrum här.

 

Mimerstaden

På sikt planeras runt 450 bostäder, en förskola och en park där det idag är ett industriområde. Kommunen har tillsammans med befintliga fastighetsägare lämnat in en planansökan och om några år räknar man med att bygget ska kunna starta.

Se ett webbtv-inslag om planerna här.

 

Kongahälla

Med drygt 900 bostäder, varierad handel och grönområden är Kongahälla det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. Visionen är att skapa en modern stadsdel med blandade boendeformer och alla bekvämligheter inom räckhåll. Kongahälla blir en ny del i Kungälv som länkar samman stadens olika delar.

Läs mer om Kongahälla här. 

 

Busstorget

Det gamla busstorget kommer att få en annan roll när Resecentrum har öppnat. Här planeras för verksamheter, kontor, handel och bostäder. Samtidigt kommer Västra parken att utvecklas. Visionen är en mer levande plats som också ska binda samman nya Kongahälla och resecentrum med Västra tullen och Västra gatan. 

 

Parker och lekplatser

I stadskärnan finns mycket grönska och vår parkenhet jobbar för att hela tiden utveckla våra parker och gröna stråk. I stadskärnan pågår också upprustning av befintliga lekplatser och det finns en plan på flera temalekplatser.

Läs mer om kommunens parker här, flera av dem finns i centrala Kungälv. 

  Sidan uppdaterades: