Tack för era värdefulla synpunkter kring stadskärnan!

Notera att denna artikel/nyhet är arkiverad. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

På en karta över Kungälvs stadskärna fick besökarna med hjälp av röda och gröna ”pluttar” markera vilka platser i centrum de ser som extra värdefulla och vilka platser som har utvecklingspotential. Vi bad också besökarna att med hjälp av plupparna visa hur de ser på företeelser och aktiviteter som exempel  en bio,  en foodtruck eller ett gym, i Kungälv.

Vår planarkitekt Jessica pratade under kvällen med ett stort antal besökare och konstaterade bland annat att många ser älven som en viktig plats med potential, att det finns en efterfrågan på centrala lekplatser och att det är viktigt att ta tillvara på traditionerna i Kungälv när man bygger nytt. 

Se bilderna på sidan om du vill veta hur besökarna satte sina röda och gröna pluppar!

Här är de tankar och synpunkter som skrevs ner på Post-its under kvällen:

”Fånga turismen via vattnet. Brygga! Sommarstad!”
”Behåll stadskärnans karaktär men uppfräschat. Bygg höga bostadshus vid älven med utsikt”
”Stadskärnan ska vara promenadstråk med små butiker, caféer, galleria, keramiker etc.”
”satsa på höga hus utmed älven istället för vid Strandgatan!”
”Akta för förtätning, förstör staden”
”Låga hus i stadskärnan, tänk ”Hagamysigt”
”Oasen: rutschkanor, bybbelpoop, barnvattenpark”
”Bygg låga hus som smälter in med befintlig bebyggelse”
”Bevara det gamla på Västra gatan. Bygg höga hus längs med älven”
”Bygg inga svarta/gråa ”fula” lådor!”
”Önskar Cykelväg från Kungälv till Marstrand”
”Bygg i harmoni med det gamla Kungälv”
”Bryggor längs med älven”
”Bygg låga hus. Inga höghus! Tänkt på att Kungälv är en småstad. Västra parken? Vad är det för en lekpark? Fulaste jag har sett, bygg en fontän istället”
”Bygg äventyrsbad. Bygg ut befintligt simbad. Krävs när antalet invånare ökar”
”Bygg hållbart, långsiktigt och ekologiskt. Gärna i naturliga material”
”Utveckla badet i älven”
”Lekytor behövs i stadskärnan”
”Utveckla oasen, knyt an till bäcken- bad utomhus och soldäck”
”Om lekplatser: ”konstiga” åldersgrupper, hur prioriterar man? Lång mellan ”vuxet city” och lekplatser. Många är snygga men inte så lekvänliga”
”Leva upp Västra gatan. Värdefull gammal plats”
”Många parkeringsplatser behövs i centrum. Annars dör Västra gatan, alla åker till Kongahälla”
”Tänk på dem som redan bor här”
”Bygg en strandpromenad utmed älven. Ställ krav på kexfabriken att släppa mark!”
”Utveckla strandpromenaden”
”Bygg lågt”
”Tänk inte förtätning”
”I älvparken: boulebana+lekplats”

Vi på kommunen vill rikta ett stort tack till alla som deltog! Era synpunkter är viktiga i kommande arbete med stadskärnan.

Här kan du läsa en nyhetsartikel om öppethus-kvällen

  Sidan skapades: