Kvarnkullen

På Kvarnkullen sker byggnation av centralt belägna hyresbostäder för äldre i ett Tryggt boende. Inflyttning sker i början på 2017.

Detta byggs på Kvarnkullen

På Kvarnkullen byggs fyra byggnadskroppar sammanlänkade två och två med trapphus. Dessa trapphus kopplas ihop av ett glasat rum, ett orangeri, i suterräng. Denna centrala koppling, Orangeriet, blir en mötesplats för de boende. Här finns sittplatser, tillgång till pentry och handikapptoalett. Samtliga lägenheter angörs via loftgångar från kvarterets utsidor. Varje lägenhet har en egen balkong eller uteplats mot den gemensamma gården. Lägenheterna består till cirka hälften av 1,5 rum och kök, en stor del av 2,5 rum och kök och ett mindre antal 3 rum och kök.

Det kommer att finnas en gångfartsväg in i området och en bullervall anläggs utmed E6:an för att minska bullret från motorvägen.

Grundidén i ett tryggt boende är att den som flyttar in i denna bostad ska kunna bo kvar, oavsett vilken väg livet tar. Boende ska känna trygghet i sin bostad. Det ska stödjas av utformning, möjlighet till social aktivitet och tekniska hjälpmedel. Inflyttning sker i början på 2017.

Både för Kungälvsbor och de som passerar Kungälv på motorvägen är kvarnen ett landmärke. Fokus i planeringen av denna byggnation har varit att kvarnen ska ha en central plats. Huset har formats så att kvarnen syns från flera håll mellan huset. 


Byggs under hösten och vintern 2016/2017

Under hösten 2016 byggs en tillfartsväg till det nya området och en bullervall längst med E6:an. Dessa byggnationer görs i Kungälvs kommuns regi för att få infrastrukturen att fungera kring det nya bostadsområdet. För att få plats med tillfartsvägen flyttas den befintliga gång- och cykelvägen, Ytterbystigen, en liten bit norr ut. Samtidigt anläggs också en ny oxelallé.

  Sidan uppdaterades: