Munkegärde förskola

Munkegärde förskola består idag av tre byggnader av villatyp, dessa byggnader ska byggas ut och byggas ihop för att skapa en förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök.

Efter att den tidigare upphandlingen av om- och tillbyggnad Munkegärde förskolan blev avbruten har det gjorts omarbetningar och nu publiceras den på nytt. Ambitionen att certifiera byggnaden för miljöbyggnad silver har tagits bort men förskolan kommer att byggas med kontroll av byggmateriel för att få en god och giftfri förskolemiljö.

Byggstart planeras i mars/april 2017 och förskolan beräknas vara klar i maj/juni 2018.

  Sidan uppdaterades: