Sparråsskolan

Den 11 oktober invigdes Sparråsskolan i Ytterby officiellt. Skolan är den första nybyggda grundskolan i Kungälv sedan 1994 och den innehåller både förskola, grundskola för årskurs F-3 samt en fullstor idrottshall.

Skolan har ett eget tillagningskök. Byggnaden är 4 890 kvadratmeter stor och består av tre plan med solceller på taket. Ventilationen sker via hybridventilation vilket ger en tystare inomhusmiljö, låga driftskostnader och kyleffekt på sommaren.

I anslutning till skolan har det byggts ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall. Byggnaden är 2 120 kvadratmeter och har solceller på taket.

Båda byggnaden har fjärrvärme. Båda husen byggs enligt systemet Sundahus sund inomhusmiljö (vilket bland annat fokuserar på giftfria materialval).

 

Tillfällig gång- och cykelväg

Kommunen har byggt en tillfällig gång- och cykelväg mellan Storskiftegatan och Sparråsskolan. Information om arbeten på Vena 1:3, Tega ängar.


Sparråsvägen

Här finns information om utbyggnaden av Sparråsvägen och byggnation av gång- och cykelväg utmed Sparråsvägen. 

  Sidan uppdaterades: