Sparråsskolan

I Sparrås byggs en ny grundskola för årskurs F-3 med kapacitet att rymma 380 elever. I skolan kommer det från start också att finnas fyra avdelningar förskola.

Skolan kommer att ha ett eget tillagningskök. Byggnaden blir 4 890 kvadratmeter stor och kommer att bestå av tre plan med solceller på taket. Ventilationen sker via hybridventilation vilket ger en tystare inomhusmiljö, låga driftskostnader och kyleffekt på sommaren.

I anslutning till skolan byggs ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall. Byggnaden blir 2 120 kvadratmeter och kommer att ha solceller på taket.

Båda byggnaden kommer att ha fjärrvärme. Kommunen kommer att ansöka om certifiering Miljöbyggnad guld. Båda husen byggs enligt systemet Sundahus sund inomhusmiljö (vilket bland annat fokuserar på giftfria materialval).

Projektet ska vara klart till terminsstart hösten 2017.

Tillfällig gång- och cykelväg

Kommunen bygger en tillfällig gång- och cykelväg mellan Storskiftegatan och Sparråsskolan, den planeras vara klar till skolstarten hösten 2017. Belysning sätts upp utmed gång- och cykelvägen.Information om arbeten på Vena 1:3, Tega ängar.


Sparråsvägen

Här finns information om utbyggnaden av Sparråsvägen och byggnation av gång- och cykelväg utmed Sparråsvägen. 

  Sidan uppdaterades: