Tega 2:5

Detaljplanen för Tega 2:5 vann laga kraft den 21 mars 2016. Byggnation planeras till hösten 2017

Detta byggs i Tega 2:5

Tega 2:5, Tega Västergård, ligger söder om Torsbyvägen i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. Planförslaget omfattar 36 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboenden med cirka 10 lägenheter för boende med särskilda behov.

Information om byggnationen finns på exploatören Bokabs webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: