Utbyggnad av gång- och cykelvägar

I Kungälvs kommun saknas ett fungerande cykelvägnät som binder ihop kommunens fem tätorter, men de senaste tio åren har det skett stora satsningar på utbyggnaden av cykelvägnätet ute på landsbygden. Första året satsades 5 miljoner kronor, under åren 2006-2013 satsades 10 miljoner kronor och sedan år 2014 har det avsatts 20 miljoner kronor per år. Här kan du hitta information om pågående och planerade byggnationer av gång- och cykelvägar.

Klicka på aktuell sträckning i kartan för kortfattad information. Mer information om varje sträckning finns i listan här under.

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden längs med de statliga vägarna. Kommunen och Trafikverket har tillsammans arbetat fram ett gemensamt styrdokument Cykelvägar i Kungälv 2005-2015 (pdf, nytt fönster) som bland annat beskriver vilka tätorter som ska bindas ihop och i vilken ordning detta ska prioriteras.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram vägplaner för sex nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar leder förhoppningsvis till att fler väljer ett mer miljövänligt transportsätt än bil.

Väg 604, Torsbyvägen. Sträckan Tega - Staby

Trafikverket har på uppdrag av Kungälv kommun tagit fram vägplan och bygghandling, Kungälvs kommun ansvarar för anläggandet.

Arbetet med byggnation av gång- och cykelväg utmed Torsbyvägen har startat. Byggnationen beräknas vara klar i maj 2018. Vi bygger från befintlig gång- och cykelväg i Tega och ansluter mot befintlig gång- och cykelväg i Staby (Nickes gång- och cykelbana).
Mer information om arbetet finns på sidan Vägarbeten och trafikstörningar.

Trafikverkets information om arbetet (extern länk).


Väg 616. Sträckan Solberga – Tunge skola

Trafikverket har fått uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan och bygghandling, Kungälvs kommun ansvarar för anläggandet.

Detta projekt är pausat.

Väg 168, Marstrandsvägen. Sträckan Stället - Risby

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och för anläggandet.

Information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).


Väg 168, Marstrandsvägen. Sträckan Vävra - Tjuvkil

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och för anläggandet.

Information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).

 

Väg 574, Ellesbovägen. Sträckan Kareby-Kode

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och för anläggandet.

Information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).


Väg 604/605. Sträckan Kärna-Tofta

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och för anläggandet.

Vi vet i dagsläget inte när denna sträcka kommer att byggas.

Information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).


Området runt Kongahällagatan

En ny gång- och cykelväg byggs norr om Kongahällagatan och vidare över E6 via en ny gång- och cykelbro. Trafikverket ansvarar för att bygga den nya gång- och cykelbron över E6. Arbetet planeras vara klart i slutet av 2017.

Ovanstående skisser visar hur den nya gång- och cykelbron kommer att se ut.

Inom Kongahällaområdet byggs en ny gång- och cykelväg från gångtunneln under Marstrandsvägen, mot nya handelsanläggningen via Inlandsgatan och Älvebacken, fram till Resecentrum.

Sparråsvägen

Sparråsvägen är idag bred och saknar en gång- och cykelväg som är som avskild från körbanan.

Kommunen bygger en tillfällig gång- och cykelväg mellan Storskiftegatan och Sparråsskolan, den planeras vara klar till skolstarten hösten 2017. Belysning sätts upp utmed gång- och cykelvägen.

Inom detaljplan Vena 1:3 förlängs Sparråsvägen och ansluts till Torsbyvägen. En gång- och cykelväg byggs längs med hela Sparråsvägen. Den byggnationen beräknas vara klar i december 2018. 

Prästvägen

En gång- och cykelväg ska byggas från Romelandavägen utmed Prästvägen upp till Diseröds skola. Mer information om detaljplanen för Diseröds skola.

I samband med byggnationen av Diseröds centrum byggs en gång- och cykelväg från Prästvägen, parallellt med Romelandavägen. Mer information om detaljplanen för Diseröds centrum.

  Sidan uppdaterades: