VA-utbyggnad i Kungälvs kommun

Kungälv växer. Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag.

Utmed Göta älv norr om Kungälv byggs Kungälvs vattenverk. Ett helt nytt vattenverk som ska ta sitt råvatten direkt från Göta älv. Därifrån läggs nya vattenledningar via Diseröd fram till dagens ledningsnät. För att nå nya delar av kommunen med vatten och avlopp byggs ett nätverk av vatten- och avloppsledningar ut mot kusten.

Långsiktig satsning på utveckling

Allt fler vill bo utmed kusten och trycket från exploatörer och privatpersoner att få bygga om, bygga nytt och kustnära är större än någonsin. Just nu finns exempelvis planer på ett stort antal bostäder utmed väg 168 ut mot Marstrand. Och en hel rad kustområden står på tur för att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Satsningen är långsiktig och syftar bland annat till att öka möjligheterna för kustnära åretruntboende.

Miljövinster med VA-utbyggnad

När kommunalt vatten och avlopp når nya områden så uppstår flera miljövinster. Bland annat förbättras grundvattenkvaliteten när antalet enskilda avloppsanläggningar minskar. Dessutom minskar påverkan på havsvattenkvaliteten nära kusten.

Följ ditt projekt

Här listas de projekt där det antingen finns en grov tidsplan, projektering pågår eller så bygger vi just nu. Större projekt som exempelvis Dösebacka-Bredsten bryts ner i etapper för att du ska få information som i första hand berör dig. Vår grundprincip är att informera så fort vi har något att berätta. I en del av projekten går det långt mellan uppdateringarna. I andra händer det saker hela tiden. I vilket fall är det alltid en god ide att följa utvecklingen av projekt som kan beröra dig nu eller i framtiden. Då är du bland de första som får veta när något händer. Det går att följa flera projekt.

Listan nedan är under uppbyggnad.

Aröd

Björkås - Vävra

Berör Björkås, Bredsten, Ränteröd, Vävra

Dösebacka – Bredsten

Berör Dösebacka, Diseröd, Dösebackavägen, Västra Ryr, Rostock, Tvibotten, Skälebräcke, Olseröd, Rävsal, Ullstorp, Solbräcke, Guddeby, Bredsten

Guddeby

Berör område runt Guddeby

Kode - Solberga - Aröd

berör, Kode, Solberga, Vitsten, Nedre Knavestad, Aröd

Kungälvs vattenverk

Nordkroken

Berör, Sjöhåla, Tofta, Holmängen, Kovikshamn

Rostock/Lybeck

Berör område på båda sidorna om Romelandavägen i höjd med Rostock och Lybeck

Råckeröd – Åkerhög

Berör Råckeröd, Hållsunga, Sörberget, Brunnefjäll, Åkerhög, Vedhall

Solberga - Aröd

Berör Solberga, Lilla Skår, Skår, Nedre Knaverstad, Flögen, Aröd

Solberga - Jörlanda

Berör Solberga, Tunge, Vitsten, Dottersröd, Stora Vinningstorp och upp mot kommungränsen till Stenugsund

Tjuvkil

Berör Västergården, Kroken, Tjuvkils huvud

Valnäs – Björkås

Berör Valnäs, genom centrala Ytterby, mot Tega

Vegestorp

Berör Vegestorp och däromkring

Västra Ryr

Berör område öster om Romelandavägen utmed Dösebackavägen

Vävra – Solberga

Berör Vävra, Lilla Granneby, Ödsmål, Åseby, Kåröd, Kållstorp, Valeberg, Solberga

 

  Sidan uppdaterades: