VA-utbyggnad i Kungälvs kommun

För att få information om planering och byggnation av va-ledningar, klicka på sträckning i kartan.

Kungälv växer. Målet är att öka inflyttningen till kommunen. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag. 

Utmed Göta älv norr om Kungälv byggs Kungälvs vattenverk. Ett helt nytt vattenverk som ska ta sitt råvatten direkt från Göta älv. Därifrån läggs nya vattenledningar via Diseröd fram till dagens ledningsnät. För att nå nya delar av kommunen med vatten och avlopp byggs ett nätverk av vatten- och avloppsledningar ut mot kusten.

Långsiktig satsning på utveckling

Allt fler vill bo utmed kusten och trycket från exploatörer och privatpersoner att få bygga om, bygga nytt och kustnära är större än någonsin. Och flera områden utmed kusten står på tur för att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Satsningen på VA är långsiktig och syftar bland annat till att öka möjligheterna för kustnära åretruntboende.

Miljövinster med VA-utbyggnad

När kommunalt vatten och avlopp når nya områden så uppstår flera miljövinster. Bland annat förbättras grundvattenkvaliteten när antalet enskilda avloppsanläggningar minskar. Dessutom minskar påverkan på havsvattenkvaliteten nära kusten.

Följ ditt projekt

Här listas de projekt där det antingen finns en grov tidsplan, projektering pågår eller så bygger vi just nu. Större projekt som exempelvis Dösebacka-Bredsten bryts ner i etapper för att du ska få information som i första hand berör dig. Vår grundprincip är att informera så fort vi har något att berätta. I en del av projekten går det långt mellan uppdateringarna. I andra händer det saker hela tiden. I vilket fall är det alltid en god ide att följa utvecklingen av projekt som kan beröra dig nu eller i framtiden. Då är du bland de första som får veta när något händer. Det går att följa fler än ett projekt.

Aröd

Berör Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra

Björkås - Vävra

Berör Björkås, Bredsten, Ränteröd, Vävra

Dösebacka – Bredsten

Berör Dösebacka, Diseröd, Dösebackavägen, Västra Ryr, Rostock, Tvibotten, Skälebräcke, Olseröd, Rävsal, Ullstorp, Solbräcke, Guddeby, Bredsten

Guddeby

Berör område runt Guddeby

Kode - Solberga

Berör Kode, Gunntorp, Solberga

Kungälvs vattenverk

Nordkroken

Berör Sjöhåla, Tofta, Holmängen, Kovikshamn

Rostock/Lybeck

Berör område på båda sidorna om Romelandavägen i höjd med Rostock och Lybeck

Solberga - Aröd

Berör Solberga, Lilla Skår, Skår, Nedre Knaverstad, Flögen, Aröd

Solberga - Jörlanda

Berör Solberga, Tunge, Vitsten, Dottersröd, Stora Vinningstorp och upp mot kommungränsen till Stenungsund

Tjuvkil

Berör Västergården, Kroken, Tjuvkils huvud

Valnäs – Björkås

Berör Valnäs, genom centrala Ytterby, mot Tega

Västra Ryr

Berör område öster om Romelandavägen utmed Dösebackavägen

Vävra – Solberga

Berör Vävra, Lilla Granneby, Ödsmål, Åseby, Kåröd, Kållstorp, Valeberg, Solberga

 

  Sidan uppdaterades: