Brunnefjäll

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Brunnefjäll. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2018
Byggnation: 2019 – 2020

Projektör: Ej utsedd
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

Gränsdragning och färgläggning i kartan är grovt utförd. När projektering har kommit en bit på väg kan avgränsningen eventuellt bli förändrad.


Planering

Det pågår upphandling av projektör för att genomföra projektering av ledningar inom Brunnefjällsområdet. Projektering beräknas ske under första halvåret 2018.

Vi arbetar med att planera för anslutningar längs överföringsledningen som är klar (sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög). Utförligare information kommer vid ett senare tillfälle.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen gäller. Kommunen ska inom området hålla med en kommunal VA-anläggning. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt då vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena utmed kusten är inte fastställt ännu.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: