Dösebacka – Bredsten

Det här är en samlingssida för utbyggnaden av VA mellan Diseröd och centrala Kungälv. Dessutom ingår etapper ut mot kusten.

Planering: 2016 - 2018
Byggnation: 2017 – 2019

Etappindelning

Dösebacka–Diseröd Etapp A VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också att bygga en ny avloppspumpstation.
Byggstart: juni 2017


Diseröd–Dösebackavägen Etapp B VA-utbyggnaden gäller sträckan från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk. Etappen som tidigare kallades för etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Byggstart: juni 2017

Dösebackavägen–Mimers hus Etapp C VA-utbyggnaden gäller sträckan Dösebackavägen/Romelandavägen - Mimershallen. Sträckan är cirka 6 kilometer. Arbetet omfattar även byggnationen av tre pumpstationer utmed sträckan. Etappen som tidigare kallades för etapp C ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: hösten 2017

Skälebräcke–Olseröd Etapp D  VA-utbyggnaden gäller sträckan Skälebräcke - Olseröd. Sträckan är cirka 1 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp D ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: inte beslutat

Rävsal–Solbräcke Etapp E VA-utbyggnaden gäller sträckan Rävsal - Solbräcke. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp E ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: 2018

Solbräcke–Bredsten Etapp F VA-utbyggnaden gäller sträckan Solbräcke – Bredsten. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp F ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: 2018

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg för steg-beskrivning av processen att ansöka (pdf, nytt fönster). Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (pdf, nytt fönster)


2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

 Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.


Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: