Diseröd – Dösebackavägen

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Diseröd-Dösebackavägen. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: färdigställd
Planerad byggstart: maj 2017

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: NCC

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk. Etappen som tidigare kallades för etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

2017-04-21

Syn av området

Tisdag den 25 april ska vi göra en syn av området på östra sidan om Romelandavägen (på motsatt sida om Diseröds centrum) inför kommande VA-utbyggnad. En syn innebär att vi går utmed sträckan och fotodokumenterar samt noterar eventuella skador som finns på befintlig asfalt, lutande lyktstolpar, staket med mera utmed ledningssträckningen. Vid synen deltar entreprenör och personal från kommunen.

2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Romelandavägen har besiktats.

Planering

Etappen sträcker sig från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk.

Etappen som tidigare kallats etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Planering pågår. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: