Dösebackavägen – Mimers hus

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebackavägen - Mimers hus. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: pågår
Planerad byggstart: hösten 2017

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: Utses efter genomförd upphandling

Kommunens projektledare: Anders Svensson (e-post)

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan Dösebackavägen/Romelandavägen - Mimershallen. Sträckan är cirka 6 kilometer. Arbetet omfattar även byggnationen av tre pumpstationer utmed sträckan. Etappen som tidigare kallades för etapp C ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

Planering

Projektering pågår etappen sträcker sig från Dösebackavägen/Romelandavägen in till Kungälv, Mimershallen. Utförandet samordnas med nedläggningen av Diseröds avloppsverk.

Etappen som tidigare kallats etapp c ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: