Skälebräcke – Olseröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Skälebräcke-Olseröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din E-postadress i den blåa rutan.

Projektering: pågår
Planerad byggstart: okänd* 

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: Utses efter genomförd upphandling

Planering

*Projektering pågår men exakt när det är dags att bygga går inte att förutse. Anledningen är att ledningen behövs först när den totala vattenanvändningen i hela Kungälvs kommun stigit till en viss nivå.

Etappen som tidigare kallats etapp D ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: