Dösebacka – Diseröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: färdigställd
Byggstart: juni 2017

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: Agnesbergs grävtjänst
Projektledare: Anders Löfström (e-post)

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också byggnation av en ny avloppspumpstation.

 

2017-08-16

Häljerödsvägen - trafikstörningar

Den tillfälliga bil- och transportvägen utmed del av Häljerödsvägen är nu klar. Sträckan mellan Romelandavägen och i höjd med Hoffrekullens handelsträdgård regleras med trafikljus under perioden 21 augusti – 31 oktober eftersom vägen inte är bred nog för att tillåta mötande trafik.

Entreprenören börjar att ta bort asfalten på Häljerödsvägen, eftersom de nya vattenledningarna kommer att grävas ner under den befintliga vägen.

Informationsblad till boende (pdf, nytt fönster).

 

2017-07-07

Gång- och cykelväg

Vi håller på att anlägga en tillfällig bil- och transportväg utmed del av Häljerödsvägen, när arbetet är slutfört kommer vägen att tas bort och marken återställs.

I samband med att kommunen lägger ner vattenledningar från Kungälvs nya vattenverk in mot Kungälvs centrum så vill kommunen anlägga en gång- och cykelväg utmed en del av Häljerödsvägen (väg 629). Kommunen äger inte marken vid sidan av vägen och måste därför få till ett avtal (servitut) med respektive markägare för att gång- och cykelvägen ska få vara kvar efter avslutat arbete.

2017-06-19

Byggstart

Synen genomfördes den 13 juni. Entreprenören har börjat arbetet med att bygga den provisoriska vägen som ska gå parallellt med Häljerödsvägen. Entreprenören kommer också under juni att ställa upp byggbodar cirka 250 meter norr om vattenverksbyggets norra port. Det är planerat att göra ett semesteruppehåll i arbetet under veckorna 29, 30 och 31.

2017-05-29

Provisorisk väg

De nya vattenledningarna kommer att ligga under nuvarande Häljerödsvägen. För att kunna nå fastigheterna i området under byggtiden så kommer en provisorisk väg att byggas parallellt med Häljerödsvägen, från Romelandavägen och cirka 600-700 meter öster ut i riktning mot Göta älv.  Vägen planeras att börja byggas i juni.

Innan denna byggnation påbörjas så kommer en syn att genomföras av området närmast vägen. En syn innebär att vi går utmed sträckan och fotodokumenterar samt noterar eventuella skador som finns på befintlig asfalt, lutande lyktstolpar, staket med mera utmed ledningssträckningen. Vid synen deltar entreprenör och personal från kommunen.


2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Häljerödsvägen har besiktats. 

 

Planering

Projektering pågår. Etappen sträcker sig från det nya vattenverket (Kungälvs vattenverk) fram till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen som tidigare kallats etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: