Dösebacka – Diseröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: färdigställd
Planerad byggstart: juni 2017

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: utses efter genomförd upphandling, beräknas vara klar i mitten av maj

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. Den innefattar också 700 meter ny gång- och cykelväg samt byggnation av en ny avloppspumpstation.


2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Häljerödsvägen har besiktats. 

 

Planering

Projektering pågår. Etappen sträcker sig från det nya vattenverket (Kungälvs vattenverk) fram till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen som tidigare kallats etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: