Kode – Solberga

På den här sidan kan du följa utvecklingen av arbetet med att bygga en dricksvattenledning mellan Kode och Solberga. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: pågår
Byggnation: senhösten 2017  – senhösten 2018 
Projektör: Sweco
Entrepenör: utses efter avslutad upphandling
Projektör: Mikael Fischer (e-post)

 

Nytt fokus för den här sidan

2017-02-28
Den här sidan kommer koncentrera sig på att följa arbetet med att bygga en dricksvattenledning mellan Kode och Solberga. För er som är intresserade av Solberga -Aröd eller etapperna i Aröd så följ de sidorna istället. Det går bra att följa flera projekt. Fyll i din mailadess i den blå rutan på respektive sida. 

 

2017-02-22

Utbyggnadsplanen för det här projektet har uppdaterats. Planerad byggstart är nu satt till senhösten 2017. Vi kommer att uppdatera med mer specifik information här när den blir tillgänglig. 

Planering

Planering pågår. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: