Koön – Instön

På den här sidan kan du följa byggnationen av VA-anläggningen som ska försörja Norra Instön. Byggnationen görs i etapper. Du kan prenumerera på uppdateringar av sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2016 – 2027
Byggnation: 2017 – 2028

Etapp 1, Överföringsledning (sjöledning) mellan Koön och

Instön

Projekterare: WSP (färdigt)
Entreprenör: Markbygg anläggning AB
Byggstart för sjöledningen: December 2017 - våren 2018
Projektledare: Elisabeth Wegén
Byggledare: Ivan Andersen


2018-01-08

Nu startar vi

Denna vecka sätter entreprenören upp arbetsbodar på grusytan vid busshållplatsen på Koönsidan, vid Mittsund. Därefter börjar vi gräva på Koönsidan.

2017-12-04

Information om projektet

VA-anläggningen mellan Koön och Instön byggs i etapper och ledningen på Koön fram till Mittsund är klar sen tidigare. Under perioden december 2017 till våren 2018 kommer etapp 1 som är att korsa Mittsund att genomföras. Ledningarna ska läggas söder om Marstrandsvägen mellan Koön och Instön samt 300 meter in på Instön, totalt cirka 700 meter.   

Trafiken på vägen påverkas

Bygget av etapp 1 kommer påverka trafiken utmed vägen till viss del då entreprenadmaskiner och yrkesarbetare kommer att använda den. Vi kommer försöka undvika att störa trafiken i möjligaste mån, men kan inte utesluta att i vissa perioder kommer trafiken att gå med sänkt hastighet genom arbetsområdet. 

Överföringsledningar Koön - Instön med sjöledning över Mittsund är en viktig del i utbyggnaden av vårt kommunala VA utmed kusten. Genom att knyta samman öarna ökar vi möjligheten för fler att bo kustnära året om.

Projektsidan skapad och uppdaterad

Den här projektsidan är främst riktad till dig som bor i området och eventuellt kommer att påverkas av projektet. Men vem som helst kan följa sidan genom att skriva in sin mailadress i den blå rutan. Då får du e-post och en länk när sidan har uppdaterats. Har du funderingar, börja med att titta på vanliga frågor och svar om VA utbyggnaden på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: