Råckeröd – Åkerhög

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Råckeröd-Åkerhög. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2016
Byggnation: 2016 – 2023

Utförare: Markbygg AB (extern länk)

 

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg för steg-beskrivning av processen att ansöka (pdf, nytt fönster). Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (pdf, nytt fönster)

Mer om Alternativ utbyggnadsmodell

Bor du i Råckeröd och är intresserad av att bygga ut kommunalt VA i privat regi, då bör du vänta med din ansökan till kommunen har publicerat sin etappindelning för ditt område.


2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.


2016-09-16

Godkända vattenprover

Överföringsledningarna för vatten och avlopp på sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög är klar.
– Rengöringen av vattenledningen har gått bra och även de vattenprover som är tagna längst ut i Åkerhög är nu godkända. Rengöring av nylagda vattenledningar kan ibland vara svår och tidsödande så godkända vattenprover känns naturligtvis bra säger Mikael Fischer, projektledare för överföringsledningen.

Siktet är nu inställt på att koppla in ledningarna till ett antal nybyggda hus i Åkerhög vid månadsskiftet september-oktober. Efterhand kommer fler fastigheter anslutas. En del markåterställningar återstår innan entrepenören, Markbygg AB avvecklar sin verksamhet och planen är att under hösten bli klara med alla efterbesiktningar av fastigheter där vi gjort så kallat markintrång. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas personligen.

När det gäller vägområdet vid Torsby-Röd där vi breddat passagen kommer markytan söder om vägen att lämnas grusad. Anledningen är att där ska vi bygga en gång- och cykelväg senare.

Fortsätt att följa VA-utbyggnaden i området på den här sidan. Och sprid gärna länken till fler som är intresserade.

2016-08-29

Bergrensning och asfaltering

Måndag (29/8) och tisdag (30/8) är vägen reglerad med trafikljus cirka klockan 07.00-17.00 på grund av bergrensning. 
Onsdag (31/8) och torsdag (1/9) är vägen reglerad med trafikljus dygnet runt på grund av asfaltering.

2016-06-30

Pumpstationerna på sträckan börjar bli klara. Här kan du se ett webbtv-inslag som visar hur det såg ut när man grävde för pumpstationen i Torsby Tofta (extern länk). Den är en av tre stationer på sträckan som ingår i överföringsledningen Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög.

2016-05-18

Pumpstationer 

Arbetet med överföringsledningen går enligt planerna. Just nu pågår grävningsarbetet för de tre pumpstationerna som ska ta emot avloppsvatten från fastigheterna i området. Stationerna byggs i Torsby Tofta, Brunnefjäll och Åkerhög.

Det är en teknisk utmaning av gräva dessa stationer eftersom de måste ligga ganska djupt för att få ett fall fram till stationen. Pumpstationen i Torsby Tofta kommer att ha ett djup på drygt 6 meter. För att kunna gräva så djupt behöver schaktet stärkas upp med så kallat spånt.

Om ett par veckor räknar vi med att återigen trycka ledningen under vägen. Arbetet kommer inte att påverka trafiken i området.

2016-05-02

Grävarbete

Projektet följer tidsplanen och den styrda borrningen är nu avklarad. Här kan du se ett webbtv-inslag om hur styrd borrning går till. I fortsättningen grävs ledningen ner mer konventionellt i en så kallad öppen schakt. Grävarbete sker nu på flera platser samtidigt utmed ledningsdragningen.

Torsby Tofta gård

I mitten av maj planerar vi trycka stålrör under vägskälet vid Torsby Tofta gård, vilket kommer betyda begränsad framkomlighet under arbetet.

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

 

2016-04-01

Arkeologfynd

Tidsplanen för överföringsledningen Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög påverkas inte av de fynd som arkeologer gjort i Tofta den senaste tiden. Det bekräftas av platschefen Martin Blidsell på Markbygg AB.
Under delar av arbetet med överföringsledningen har man med sig arkeologer som kontrollerar marken innan ledningen grävs ner.


2016-03-29

Bergsschakten pågår, länk till foto.

 

2016-03-15

Tillfällig vägavstängning

Under torsdagen den 17 mars och fredagen den 18 mars är väg 604 väster om Råckeröd avstängd under 15-minutersperioder mellan klockan 9.00 och klockan 15.00. Avstängningen beror på sprängningsarbete.

Sprängningarna och avstängningarna följer Västtrafiks tidtabell för att inte störa busstrafiken.

 

2016-03-08

Sprängningsarbete vid vägen ger begränsad framkomlighet

Väg 604 väster om Råckeröd kommer under en period att ha begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete. Vatten och avloppsledningarna kommer att korsa vägen strax öster om platsen med begränsad framkomlighet och sen följa södra sidan av väg 604 ett hundratal meter för att sen åter korsa vägen. Båda korsningarna sker med så kallad Schaktfri metod.

 

2016-02-23

Vatten- och avloppsledningar läggs ner

Nu inleds arbetet med att borra ner avloppsledningar utmed sträckan Råckeröd Brunnefjäll Åkerhög. Vi följde arbetet under en dag utmed sträckan (länk till inslag).

2015-12-11

Vatten- och avloppsledningarna svetsas

I Råckeröd svetsas nu de grova rören ihop ovan mark. Stora delar av rörläggningen kommer att ske med så kallad schaktfri metod. Det innebär att man gräver två gropar, borrar in en stång mellan groparna och drar rören genom marken med hjälp av stången. På så sätt minskas skadorna ovan mark. Även om det kan se enklare ut att dra ledningar över åkrar så finns det mycket att ta hänsyn till även där. Bland annat kan det ligga dräneringsrör i marken. Dessutom är hela området högintressant ur ett arkeologiskt perspektiv. (länk till inslag om arkeologi).

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: