Solberga – Jörlanda

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solberga-Jörlanda. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din E-postadress i den blåa rutan.

Planering: 2016 – 2017
Byggnation: 2018 – 2019

Projektör: Sweco Göteborg
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Planering

Ledningen byggs för att förstärka stenungsunds möjlihget till en bra vattenförsörjninng. kungälvs kommun kommer att sälja vatten till stenungsund 2018-2019. 

Projektering pågår. Flera alternativa sträckningar utreds tillsammans med förberedande utredningar gällande geoteknik och arkeologi. projekteringen mynnar ut i en bygghandling som ligger till grund för en upphandling av vem som ska bygga ledningarna. 

Planering pågår för informationsmöten med fastighetsägare som berörs av geoteknisk undersökning samt slutgiltigt sträckning.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: