Tjuvkil

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tjuvkil. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din E-postadress i den blåa rutan.

Planering: 2016 – 2023
Byggnation: 2017 – 2025

Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan.

2016-11-16

Behovsbedömning

VA-utbyggnaden för Tjuvkil är planerad under perioden 2017-2025 enligt beslutad VA-utbyggnadsplan. För att kunna besluta om en etappindelning för VA-utbyggnaden inom området genomför kommunen just nu en behovsbedömning för respektive delområde inom Tjuvkil. Bedömningen tar hänsyn till miljö, hälsa och samhällsutveckling.

En etappindelning för Tjuvkil beräknas vara klar under första halvåret 2017.

 

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg för steg-beskrivning av processen att ansöka (pdf, nytt fönster). Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (pdf, nytt fönster)

Mer om Alternativ utbyggnadsmodell

Bor du i Tjuvkil och är intresserad av att bygga ut kommunalt VA i privat regi, då bör du vänta med din ansökan till kommunen har publicerat sin etappindelning för området.

 

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.


2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Tjuvkil i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

 

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.


2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

2016-04-05

Informationsmöten

För tillfället pågår informationsmöten för markägare på sträckan Matskärens reningsverk – Tjuvkils huvud. Berörda kommer att bli kallade via post.

2016-03-23

Projektering

Projektering av överföringsledningar för vatten och spillvatten till Tjuvkils huvud pågår.

Planering

Planering pågår. Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan.
 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: