Västra Ryr

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Västra Ryr. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

projektering/utredning: pågår
Byggnation: 2019 – 20xx

Projektör/utredare: Kungälvs kommun
Entrepenör: upphandlas efter utförd projektering

2017-02-22
Planen har uppdaterats
Översiktlig projektering beräknas var klar i mars 2017. Mer information kommer att publiceras här när den blir tillgänglig. 

 

Planering

Kommunen har påbörjat arbetet med att utreda hur området ska anslutas som ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I samband med att förprojekteringen blir klar kommer berörda fastighetsägare att informeras om verksamhetsområdets omfattning.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: