Vegestorp

Projektering: pågår
Byggnation: 2018 –

Projektör: Norconsult Göteborg/Kungälvs kommun

Entrepenör: upphandlas efter genomförd projektering.

Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan. 

Planering

Kommunen har påbörjat arbetet med att utreda hur området ska anslutas som ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I samband med att förprojekteringen blir klar kommer berörda fastighetsägare att informeras om verksamhetsområdets omfattning. 

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: